La sol·licitud es pot fer a través del web preinscripcio.gencat.cat des d’un ordinador, tauleta o mòbil amb connexió. És important realitzar els tràmits dins dels terminis per tenir opcions d’obtenir plaça centre de preferència. Les famílies que desitgin més informació poden demanar cita prèvia a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) o consultar als centres educatius. L’OME obrirà de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i els dies 7, 11, 13 i 19 de març també de 16 a 18:30 hores.

 • Categoritzat com: Educació
 • Serveis associats: Educació

El proper dimecres 6 de març s’obre el termini de les preinscripcions pel segon cicle d’educació infantil (3-6 anys) i primària (6-12 anys) i el dia 8 de març per les de secundària (ESO) (12-16 anys) als centres educatius de Cambrils. Les preinscripcions s’allargaran fins el proper 20 de març i les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica.

Un cop finalitzat el període de preinscripcions, les matrícules es podran formalitzar del 18 al 26 de juny per a 2n cicle d’infantil, primària i ESO. La matrícula es formalitzarà directament al centre on s’hagi obtingut plaça.

Cal tenir en compte que realitzar els tràmits de preinscripció i matrícula dins dels terminis establerts facilita l'obtenció de la plaça en el centre escollit en primera opció.

La tramitació de la sol·licitud de preinscripció s’ha de fer accedint a través de la web de la Generalitat preinscripcio.gencat.cat des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet.

Si la persona sol·licitant disposa d’una eina d’identificació digital podrà fer el tràmit amb aquesta identificació. En cas de no tenir-ne, haurà de fer una sol·licitud en suport informàtic i adjuntar la seva documentació identificativa per motius de seguretat.

Documentació que cal aportar

La documentació que cal aportar serà diferent en funció del tipus de tramitació, electrònica o en suport informàtic, i segons els criteris que es vulgui que es puntuïn en cas que hi hagi més sol·licituds que places.

Aquest proper curs es mantenen els criteris així com la puntuació que s’aplicava el curs passat. Els criteris que puntuen per al proper curs són:

 • Germans escolaritzats al centre: 50 punts.
 • Proximitat : (només puntua una de les tres opcions)

Domicili en la zona educativa del centre sol·licitat en primera opció (30 punts).

Proximitat del lloc de treball (20 punts).

Residir a Cambrils, fora de la zona educativa del centre sol·licitat en primera opció (10 punts).

 • Renda anual de la unitat familiar (RGC) (15 punts).

En cas d’empatar en punts, es tenen en compte els criteris complementaris següents:

 1. Pare, mare, tutor o tutora legal que treballin en el centre sol·licitat (10 punts).
 2. Formar part de família nombrosa/monoparental (10 punts).
 3. Quan l’alumne/a hagi nascut en un part múltiple (10 punts).
 4. Quan l’alumne/a es trobi en situació d’acolliment familiar (10 punts).
 5. Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germans/es igual o superior a un 33% (15 punts).
 6. Condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme (10 punts).

Calendari de dates rellevants

Les dates en què sortirà publicada la informació rellevant del procés de preinscripció –oferta, número de sorteig, llistes de baremació i alumnes admesos- són les següents:

 • Publicació de llistes provisionals de puntuació: 17 d’abril
 • Sorteig número desempat: 30 d’abril
 • Publicació de llistes ordenades de puntuació: 2 de maig
 • Oferta final de places: 7 de juny
 • Publicació de llistes definitives d’admesos: 10 de juny

Totes les llistes publicades es podran consultar a l’OME, a la pàgina web https://www.cambrils.cat/ca/serveis/educacio/serveis/ome/preinscripcio-curs-2024-2025  i als centres educatius del municipi.

Mapa escolar

El mapa escolar de Cambrils es divideix en tres zones per a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i primària (3-12 anys) i en dues zones per a ensenyaments d’ESO (12-16 anys).

Per a ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i primària:

 • Centres a la zona 1:
  • Institut Escola Joan Ardèvol
  • Escola La Bòbila
  • Escola Marinada
  • Col·legi Vidal i Barraquer
 • Centre a la zona 2:
  • Escola Cambrils
 • Centres a la zona 3:
  • Escola Guillem Fortuny
  • Escola Mas Clariana

Per a ensenyaments d’ESO:

 • Centres a la zona 1:
  • Institut Cambrils
  • Institut Ramon Berenguer IV
  • Institut Escola Joan Ardèvol
  • Col·legi Vidal i Barraquer
 • Centre a la zona 2:
  • Institut La Mar de la Frau

Podeu consultar els carrers que pertanyen a cada zona al web de l’OME.

Pel que fa als ensenyaments de 1r cicle d’Educació Infantil (0-3 anys) i ensenyaments post-obligatoris, no hi ha divisió en zones sinó una única àrea per tot el municipi.

Més informació a l’OME

Les persones interessades es poden dirigir a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) ubicada a l’avinguda Horta de Santa Maria, 14, 4a planta. L’horari d’atenció durant el període de preinscripció és de dilluns a divendres de 9 a 13 hores i els dies 7, 11, 13 i 19 de març també a la tarda de 16 a 18:30 hores.

Cal demanar cita prèvia trucant als telèfons 977 30 74 01 i 977 79 45 79 o enviant un correu electrònic a ome@cambrils.cat.

També es poden realitzar consultes a través del correu de l’OME ome@cambrils.cat o consultar la informació publicada al web municipal 

https://www.cambrils.cat/ca/serveis/educacio/serveis/ome/preinscripcio-curs-2024-2025.

Tots els centres educatius i les dependències municipals disposaran de tríptics informatius.