L’Ajuntament ha iniciat una nova onada de consultes de l’Altaveu Ciutadà per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre els equipaments esportius

  • Categoritzat com: Comunicació
  • Serveis associats: Cambrils Esport

L’Ajuntament de Cambrils ha recollit un total de 119 propostes ciutadanes dins del procés participatiu per a la construcció del nou pavelló lleuger: 80 de les aportacions s’han realitzat a través de butlletes en paper dipositades a les urnes instal·lades al Palau Municipal d’Esports i la zona esportiva i les 39 restants han arribat per correu electrònic.

La regidora d’Esports, Natàlia Pleguezuelos, ha explicat que el procés de participació s’ha orientat especialment a les entitats esportives que utilitzen els equipaments i que les propostes rebudes serviran per enriquir el projecte executiu i adaptar-lo millor a les seves necessitats dels clubs.

La regidora també ha afirmat que algunes aportacions s’han hagut de descartar perquè sobrepassen el pressupost disponible per aquest projecte però quedaran recollides al Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius del Muncipi (MIEM) que ha d’orientar la planificació de Cambrils Ciutat Esportiva 2030 que es podria desenvolupar durant el mandat 2023-2027.

Cal destacar que el 56% de les propostes rebudes fan referència a la construcció del nou pavelló esportiu i el 44% restant estan relacionades amb la necessitat de nous equipaments o amb la millora d’instal·lacions esportives ja existents en l’actualitat.

Comitè tècnic de valoració

Per la validació d’aquestes propostes s’ha constituït un grup de treball plural format per membres de diferents Departaments de l’Ajuntament de Cambrils (Esports, Participació Ciutadana i Obra Pública) i un assessor extern convidat per la seva trajectòria com a director d'Esports de l’Ajuntament de Reus,

El comitè tècnic ha analitzat les peticions, ha agrupat les que coincidien i ha estudiat la viabilitat de cadascuna a partir d’una graella de criteris com ara que estiguin dimensionades a l’activitat esportiva o que no s’excedeixin del límit pressupostari de 2 milions d’euros assignat al projecte.

Entre les aportacions que s’estudiaran tècnicament per incorporar al projecte hi ha els tancaments de les cantonades del pavelló, una sala d’entitats polivalent i un espai per emmagatzemar materials dels clubs, el canvi del tipus de paviment, l’ampliació dels vestidors i la possibilitat que els mòduls s’annexin a l’exterior, la incorporació de sistemes d’eficiència energètica, la reducció de les grades a un sol lateral, la instal·lació de cistelles de bàsquet convertibles a minibàsquet i portaries abatibles, i l’acondicionament exterior de les instal·lacions.

Per altra banda, s’han descartat algunes propostes que encaririen excessivament l’obra com  la construcció d’una nova piscina, unes pistes de pàdel i un fossat pel rem. Pel mateix motiu també s’ha descartat la proposta d’un magatzem soterrat que requeriria estudis geotècnics que avalessin el subsòl.

Cronograma del procés participatiu

El procés participatiu es va iniciar el 20 de setembre amb una reunió del Consell Municipal de l’Esport format per representants de les entitats esportives, dels àmbits educatiu, de la salut, social, turístic i de la gent gran i de tots els grups municipals del consistori.

La següent setmana, el 29 de setembre, es va convocar una reunió oberta a totes les entitats esportives informant de l’avantprojecte inicial i de l’inici del procés participatiu.  A continuació, del 3 al 19 d’octubre es va realitzar la recollida de butlletes a les urnes i per correu electrònic. Finalment, el passat 27 d’octubre es va portar a terme una reunió de retorn sobre la validació tècnica de les propostes presentades.

Després de la recollida de propostes, la realització d’entrevistes i enquestes i l’anàlisi de totes les aportacions recollides, es preveu que durant el mes de desembre es redacti el projecte executiu i durant el mes de gener de 2023 ja puguin començar els tràmits de procediment i contractació pública. Aquest equipament serà el tercer pavelló municipal i se situarà a la zona esportiva dels camps de futbol.

L’enquesta de l’Altaveu Ciutadà

El procés continua ara amb una nova enquesta de l’Altaveu Ciutadà per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre els equipaments i els serveis esportius del municipi. En aquesta quarta onada de consultes es demana una valoració dels diferents equipaments i serveis, així com projectes de futur existents en relació amb els esports. El termini per contestar el formulari és el dia 20 de novembre.

L’Altaveu Ciutadà de Cambrils és una eina d’investigació quantitativa i qualitativa per conèixer l’opinió de la ciutadania, conèixer les seves preocupacions i expectatives i poder-les tenir en compte com a part de l’estratègia municipal, promovent així un govern més obert. A través d’aquestes consultes que es realitzen dues vegades l’any, l’Ajuntament pot obtenir informació periòdica d’una mostra de població general i d’interlocutors clau per una temàtica específica, que aquest mes de novembre és la valoració dels equipaments esportius de Cambrils.