El Ple ha aprovat avui un manifest conjunt per exigir la inclusió del municipi en el procés de creació d’aquest instrument de planejament. L’Ajuntament ha acordat demanar que es pugui fer ús dels superàvits i romanents per fer front a les necessitats derivades de la crisi. El consistori també s’ha posicionat contra la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia

El Ple de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui un manifest conjunt de tots els grups municipals per reclamar la participació del municipi en el procés de creació del Pla Director Urbanístic del Camp de Tarragona i manifestar públicament el seu malestar per haver estat exclosos de l’inici del procediment.

Els grups municipals han lamentat que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya no hagués convocat el consistori cambrilenc en la reunió del passat 6 de juliol i han defensat la posició estratègica i preponderant de Cambrils al territori.

El manifest, llegit pels portaveus dels diferents grups, afirma que la presència de Cambrils és indiscutible en qualsevol actuació de plantejament estratègic del territori de caire supramunicipal pel seu potencial econòmic i urbanístic i com a part afectada directament per la delimitació territorial de la nova àrea d’activitat econòmica.

En aquest sentit, el text recorda que Cambrils és un pol turístic de primer ordre, tenint en compte la concentració d’oferta hotelera i segona residència; és un centre generador de mobilitat amb la principal estació de ferrocarril de la Costa Daurada; es troba integrat tarifàriament dins del sistema de transport públic del Camp de Tarragona; és la capital gastronòmica de la Costa Daurada i té una població de prop de 40.000 habitants.

A més de la moció d’avui, l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i l’arquitecta municipal, ja han mantingut converses amb la Generalitat per exposar la posició de l’Ajuntament i demanar la inclusió de Cambrils en el procés de creació d’aquest pla director per ordenar l’àrea metropolitana de Tarragona.

El Pla Director Urbanístic és un instrument de plantejament supramunicipal per consensuar l’ordenació de les infraestructures, especialment les ferroviàries i dels espais oberts. El sistema urbà del Camp de Tarragona definirà el model urbà d’una realitat metropolitana, que donarà coherència, entre d’altres, a la gestió de la mobilitat.

Mocions

D’altra banda, el Ple ha aprovat dues mocions presentades per l’equip de govern. En la primera s’ha acordat demanar al Ministeri d’Hisenda que permeti de manera immediata als Ajuntaments fer ús del superàvits i romanents de tresoreria generats durant els exercicis 2019 i 2020 i possibilitar la seva aplicació en inversions i despeses no financeres per fer front a les necessitats derivades de la crisi sanitària.

Cal tenir en compte que els Ajuntaments han hagut de prendre mesures excepcionals per lluitar de manera urgent contra la propagació de la pandèmia i reduir les conseqüències a la ciutadania. Aquestes mesures en relació a l’activitat comercial, els impostos i taxes, les famílies, les persones sense sostre, el teletreball i l’atenció ciutadana, la mobilitat o les policies locals han incrementat enormement les necessitats de despesa dels municipis.

En la segona moció el Ple insta al govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas les concessions de les autopistes AP2 i AP7, i no ampliar les tarifes i preus de peatges al llarg de la concessió encara vigent fins l’1 de setembre del 2021.

Finalment, el Ple ha aprovat els festius locals pel 2021, que seran els dies 29 de juny (Festa Major de Sant Pere) i 8 de setembre (Festa Major de la Mare de Déu del Camí).