L’Associació de Professionals de Joventut ha seleccionat aquest projecte de l’Ajuntament pioner en la formació de joves referents en l’àmbit de la salut. L’esdeveniment es portarà a terme el 30 de novembre a Manresa i donarà a conèixer les últimes tres experiències incorporades a la plataforma.

  • Categoritzat com: Comunicació Joventut

El Departament de Joventut de l’Ajuntament de Cambrils presentarà el projecte de salut comunitària Agents de Salut a la Jornada de Bones Pràctiques en l’àmbit de Joventut que se celebrarà a l’Espai Jove Joan Amades de Manresa el proper 30 de novembre.

Aquest projecte pioner en la formació de joves referents en l’àmbit de la salut ha estat seleccionat per l’Associació de Professionals de Joventut (APJ) per la seva doble vessant, que beneficia a les persones joves a través de formacions però també les estableix en referents i figures claus en la comunicació i informació directa per a altres joves en l’àmbit de la salut.

A més, l’Associació de Professionals ha valorat que el projecte està molt ben contextualitzat perquè es basa i es construeix sobre accions i projectes previs que no acabaven de funcionar, i respon a les necessitats concretes de la joventut a Cambrils. Altres punts forts del projecte són la inclusió de responsables d’àmbits i disciplines molt diferents, i l’avaluació anual per adaptar-lo a les necessitats canviants i emergents del jovent.

Per tot això, la iniciativa Agents de Salut s’ha inclòs recentment a la Plataforma de Bones Pràctiques de l’APJ juntament amb dues altres iniciatives de municipis catalans que també es presentaran durant la jornada del 30 de novembre. Es tracta del projecte d'inclusió social a través de l'alfabetització del Català Catalitza de Manresa i el projecte comunitari de recuperació d'espais naturals i urbans Voluntariat Ambiental i Social de Calldetenes.

El projecte Agents de Salut

El projecte d’Agents de Salut es dirigeix a persones joves de Cambrils d’entre 2n d’ESO i 2n de Batxillerat, programes de formació i inserció i cicles formatius de la ciutat, amb l’objectiu d’apropar a aquest col·lectiu coneixements claus de la salut perquè es converteixin en referents dins del seu propi grup.

En acabar la formació, cada Agent de Salut que hagi assistit a un mínim del 80% de les sessions, disposa del seu certificat d’aprofitament que el capacita com Agent de Salut. Finalment, les joves posen en pràctica els seus coneixements al Punt Sexe Sentit que s’instal·la en celebracions nocturnes i àmbits d’oci nocturn, com la revetlla de Sant Joan o el Festival Pròleg.

Cal destacar que aquest curs Agents de Salut ha fet un salt endavant i s’ha incorporat al currículum dels instituts Cambrils, Ramon Berenguer IV i Joan Ardèvol com a projecte educatiu amb utilitat social per tal de reconèixer l’acció i formació dels nois i noies que hi participen.

També com a novetat, a més de la participació de professionals del CAP i del Pere Mata, enguany el projecte comptarà amb testimonis de diverses persones joves que parlaran en primera persona de les seves experiències. L’edició actual és la més nombrosa fins al moment amb 95 persones inscrites.

Punts forts

Joves beneficiaries i joves protagonistes: Tot i la participació d’un nombre significant de joves en les formacions com a beneficiaris directes, els efectes i resultats d’aquest projecte s’estenen també amb el nombre de consultes i accions que elaboren amb posterioritat a la formació les mateixes joves, donant resposta a les necessitats d’un grup més gran de joves que en un principi no han accedit al projecte.

Projecte contextualitzat: El recorregut i la formulació del projecte d’Agents de Salut demostra la importància de l’estudi i contextualització de les necessitats pròpies de la joventut a Cambrils, així com les febleses i debilitats de projectes i accions prèvies que acaben per ser completades per aquest projecte.

Coordinació eficaç entre personal sanitari i tècnics de joventut: El projecte Agents de Salut representa una simbiosi d'èxit del treball de responsables àmbits i disciplines molt diferents per a un projecte complet i àmplia acceptació.

La importància de la salut per a les joves i la seva responsabilitat: El projecte respon a les preocupacions pròpies de les joves en l’adolescència i els estableix com a responsables de la seva salut en els àmbits de major preocupació i dubte durant la seva edat i, també, de transmissors i punt d'ancoratge amb els seus contemporanis.

Revisió i adaptació anual: El sistema d’avaluació permet una adaptació anual a les preocupacions canviants i emergents de les joves, tractant temes com la salut sexual i reproductiva, el consum d’alcohol o la salut mental segons aquestes tinguin major rellevància i preocupació entre la població jove de Cambrils.