Les entitats i la ciutadania poden fer els seus suggeriments a través de la seu electrònica fins el 5 de setembre

  • Categoritzat com: Alcaldia

L’Ajuntament de Cambrils ha fet una crida a entitats i ciutadania a proposar noms de persones que creguin que poden ser mereixedors d’algun dels reconeixements previstos en el reglament municipal de Nomenaments i Distincions d’Honor.

Les propostes es poden presentar fins el 5 de setembre mitjançant instància genèrica al registre general d’entrada de l’Ajuntament, indicant els motius pels quals creuen  que la persona escollida és mereixedora del reconeixement. Els honors i distincions contemplen els títols de Fill Predilecte i Fill Adoptiu, la Medalla d’Honor de la Vila de Cambrils, la Menció Honorífica Municipal i altres distincions.

Poden presentar candidatures l’Alcaldia, un dels grups municipals de l’Ajuntament, una o diverses entitats o un grup de 250 ciutadans o ciutadanes de Cambrils. Les propostes o peticions han d’especificar el nom de les persones, entitats o institucions que es volen homenatjar,  i les dades o antecedents que es considerin rellevants i que motivin la proposta de distinció.

La Comissió d’Honors i Distincions valorarà les propostes presentades, adoptarà una proposta per majoria absoluta de tots els seus membres amb vot ponderat i l’elevarà al Ple de la Corporació. L’acte de lliurament se celebrarà en el marc de la Festa Major de la Immaculada.

Les distincions municipals són un reconeixement públic a persones físiques o jurídiques i a entitats cambrilenques que han destacat en qualsevol àmbit de la vida de la ciutat. A partir d’enguany es concediran amb una freqüència biennal, tal com preveu el nou reglament d'honors i distincions.