És la primera vegada que un edifici històric cambrilenc es beneficiarà del programa trianual d’ajudes de la Generalitat al patrimoni immoble

  • Categoritzat com: Comunicació Cultura i Festes
  • Serveis associats: Cultura

L’Ajuntament de Cambrils ha aconseguit 22.000 euros per la restauració del Celler de Cambrils procedents del programa d’ajudes del Departament de Cultura de la Generalitat a la investigació, la documentació, la conservació, la recuperació, la restauració i la millora del patrimoni cultural immoble català.

És la primera vegada que aquesta línia de suport trianual contempla donar suport a una intervenció portada a terme a Cambrils, després que l’Ajuntament ho hagi intentant en diverses ocasions.  La resolució d’aquestes subvencions que s’atorguen anualment es va donar a conèixer a finals del passat més de febrer.

L’ajut, concedit al Museu d’Història de Cambrils, es lliura en tres anualitats a mesura que es facin les intervencions i, atès que els treballs ja es van iniciar el 2022, aquest mes de febrer ja s’ha rebut una primera aportació.

Com que el Celler de Cambrils és Bé Cultural d’Interès Local de propietat municipal, s’ha pogut presentar a la convocatòria d’obres en immobles de notable valor cultural amb un projecte que puja 45.740,63 euros, dividit en dues fases.

Des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Cambrils s’ha elaborat un projecte que permet resoldre les patologies més urgents que presenta l’edifici i que es van detectar en la primera fase de les obres iniciades l’any passat i que també s’han pogut incloure a la convocatòria. La segona fase es preveu iniciar a la tardor d’enguany i permetrà justificar totalment l’ajuda ara rebuda de la Generalitat de Catalunya.

Amb diverses línies d’ajut, el programa de la Generalitat, vehiculat per la Direcció General del Patrimoni Cultural, destina un pressupost de 15.750.000 d’euros en tres anualitats a 208 actuacions arreu del territori, finançant fins al 50% de les obres o projectes de conservació-restauració. Algunes de les obres finançades ja es van iniciar a finals del 2022 com és el cas de Cambrils, però han de finalitzar al 2024 com a molt tard.

Les subvencions, de concurrència competitiva, s’adrecen a l’execució d’obres en immobles de notable valor cultural i a l’elaboració de plans directors, d’ús i manteniment, o especials de protecció de béns culturals d’interès nacional i d’interès local.

Cal destacar que la línia de subvencions a la qual es va presentar el Museu d’Història de Cambrils per a l’execució d'obres de restauració i consolidació d'immobles de notable valor cultural, s’hi van presentar 201 propostes, entre les quals la comissió avaluadora n’ha triat 100, incloent el Celler de Cambrils.

En total la Generalitat hi ha destinat 10 milions d’euros basant-se en criteris com la necessitat de consolidació de l’edifici, la idoneïtat de la intervenció d’acord amb la qualitat i valor arquitectònic, l’adaptació al seu entorn físic, el cost de l’actuació i el grau d’estudi previ de la proposta presentada, la posada en ús de l’immoble o la dinamització de l’activitat econòmica cultural i social dins el territori fruit de l’actuació.

Entre les propostes escollides, destaquen els projectes que es duran a terme a la rehabilitació integral de la Casa Jané com a part de la Ruta Modernista de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), la rehabilitació i consolidació de l'envolvent del Pavelló Puríssima del Recinte Modernista de Sant Pau (Barcelonès), les obres per adequar l’antic escorxador de Gandesa com a Centre d'Interpretació d'Història del municipi (Terra Alta) o la reforma i ampliació del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (Pla de l’Estany), entre altres.

Un sistema cultural de referència per a Catalunya

Un dels eixos del Departament de Cultura de la Generalitat en aquesta legislatura és construir un sistema cultural de referència pel país. Per a assolir-ho és clau que la cultura tingui el finançament que li pertoca i que Catalunya disposi d’equipaments museístics i arxius amb bones infraestructures que permetin conservar el patrimoni moble del país, amb museografies atractives i experiències gratificants a tota la ciutadania. Alhora, cal que el nostre passat monumental, arqueològic i paleontològic estigui ben conservat perquè el puguin gaudir les generacions futures.