Les empreses han de complir les mesures de seguretat i salut de tots els treballadors al seu servei amb tots els aspectes relacionats amb el treball, proporcionant-los els equips de protecció individual adequats per al desenvolupament de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu dels mateixos.

  • Categoritzat com: Comunicació Alcaldia Urbanisme

Il.lma. Sra. Camí Mendoza Mercè, Alcaldessa – Presidenta de l'Ajuntament de Cambrils, Informo:

Que atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i vista la declaració d’Estat d’Alarma, S’HA DE GARANTIR per part de l’empresa el compliment de les obligacions que té aquesta en matèria de prevenció de riscos laborals, adoptant les mesures de seguretat i salut de tots els treballadors al seu servei amb tots els aspectes relacionats amb el treball, proporcionant-los els equips de protecció individual adequats per al desenvolupament de les seves funcions i vetllar per l’ús efectiu dels mateixos.

Es recorda l’OBLIGACIÓ de l’empresa si vol continuar amb la seva activitat de complir els protocols estrictes d’higiene i de distanciament d’un metre que estan exigint les autoritats competents, així com proporcionar el material a cada treballador per evitar el seu contagi.

En cas que no es garanteixin aquests drets als treballadors, l’Ajuntament es veurà obligat a suspendre la llicència d’obres fins que finalitzi l’Estat d’Alarma declarat.