En els darrers anys el trànsit ha incrementat en aquest punt a causa del creixement urbanístic dels barris de la Parellada, el Pinaret i la Vila. L’actuació millorarà la seguretat viària de la cruïlla, actualment senyalitzada amb pilones.

  • Categoritzat com: Comunicació Medi Ambient i Serveis Generals Medi Ambient i Serveis Generals

Avui comencen les obres de construcció de la rotonda de l’avinguda Independència amb el carrer Francesc Moragas i Barret. L’objectiu de l’actuació és millorar la seguretat viària de la cruïlla, actualment senyalitzada amb pilones. Les obres, amb un termini d’execució d’un mes, s’han adjudicat per 17.087,88 euros més IVA.

En els darrers anys, com a conseqüència del creixement urbanístic en els barris de la Parellada, el Pinaret i la Vila, la intensitat de trànsit s’ha vist notablement incrementada a tota la zona i en especial al carrer Moragues i Barret. Aquest carrer s’utilitza tant per sortir d’aquests barris com per accedir-hi per l’oest des de les carreteres  T-312, N-340 i AP-7.

El carrer Moragues i Barret presenta dues interseccions amb conflictives pel que fa al trànsit. La primera és la del carrer Jaume Ferran, on ja es va construir una rotonda, i la segona és la de l’avinguda Independència, on avui comencen les obres.

La rotonda tindrà 5 metres de radi, dels quals dos i mig seran remuntables. Juntament amb la construcció de la rotonda es dotarà també de l’enjardinament i de les instal·lacions d’enllumenat exterior a llarg de tot el perímetre, el sistema de reg i el drenatge.

Les obres començaran amb el tall, demolició i enderroc dels paviments existents, l’excavació de la caixa de paviment i compactat i el transport de terres a l’abocador. A continuació, s’instal·laran els serveis i es reposaran i compactaran les terres. A partir d’aquí s’iniciarà la construcció de la rotonda i la reposició dels paviments de la calçada i voreres afectats, la instal·lació de drenatge i enllumenat, l’adequació de la illeta central de la rotonda amb terra vegetal adobada, la plantació d’arbusts i la col·locació del reg automàtic.