La calçada s’ha tallat al trànsit entre la Font el Centenari i l’avinguda de l’Esport

  • Categoritzat com: Comunicació Obra Pública

Les obres de la primera i segona fase del Passeig Charles Darwin de Cambrils avancen a ple rendiment. Després de fer el replanteig topogràfic de l’obra, la constructora que s’encarrega de la primera fase ha començat a col·locar les vorades de formigó que configuren la zona enjardinada del costat del Parc Pinaret, la vorada del carril bici i la franja d’aparcaments que toca a la calçada, la rigola que divideix la franja d’aparcaments i la calçada, i les pre-instal·lacions de Xarxa rec, enllumenat i recollida aigües pluvials.

Paral·lelament, l’empresa adjudicatària de la segona fase, que consisteix en l’execució de la calçada, ha fet el replanteig de la rotonda de l’avinguda de l’Esport que va ofertar com a millora i ha iniciat la construcció de la rigola del costat de la riera d’Alforja.

A conseqüència d’aquests treballs, des d’ahir dijous i fins a nou avís, de dilluns a divendres de 8 a 18 hores, la calçada es tancarà al trànsit entre la Font del Centenari i fins l'avinguda de l'Esport. La ruta alternativa serà per l'avinguda Adelaida i el carrer Josep Serra i Dalmau.

El nou passeig, que actualment és una calçada asfaltada, connectarà el nucli consolidat de la ciutat amb la futura estació del corredor del mediterrani, que s’està construint a la zona esportiva municipal. La posada en funcionament del nou traçat ferroviari farà augmentar la intensitat del trànsit de vianants, ciclistes i vehicles per aquesta via, que es convertirà en la porta d’entrada a Cambrils per les persones que arribin en tren a la ciutat.

El projecte

L’àmbit d’actuació del projecte és el marge dret de la Riera d’Alforja des de la font del Mil·lenari fins a la futura estació del tren, limitant al nord amb l’autopista AP7, a l’oest amb el Parc del Pinaret i a l’est amb la riera d’Alforja. En concret afecta una superfície de 18.983 m2.

Els treballs suposaran la renovació total de la urbanització i consistiran principalment en demolicions, moviment de terres, pavimentació, millora de la senyalització i clavegueram, renovació de la instal·lació de l’enllumenat públic i dels serveis soterrats d’energia elèctrica, a més de la instal·lació de mobiliari urbà i jardineria. L’avinguda tindrà una zona enjardinada, dos carrils de circulació rodada, una franja d’aparcament en línia, una  zona enjardinada amb arbustos, un carril bici, una vorera de quatre metres d’amplada i un tercer espai enjardinat fins a la tanca del Parc del Pinaret.

La primera fase, adjudicada per 259.246,63 euros, inclou la pavimentació de la vorera, la franja d’aparcament i la senyalització, i estan finançades en un 81% per una subvenció del Pla d’Acció Municipal de la Diputació. La segona fase, adjudicada per 422.144,80 euros, inclou la pavimentació del carril central del vial, la xarxa de rec, pluvials i enllumenat, la jardineria i la resta de senyalització viària.