L’Ajuntament ha pres mesures per reactivar l’economia com l’exempció del pagament de la taxa d’obres. També va flexibilitzar les restriccions per a la realització d’obres de moviment de terres i estructura durant l’estiu.

  • Categoritzat com: Comunicació Urbanisme

L’Ajuntament de Cambrils ha atorgat 38 llicències d’obra major i 171 d’obra menor entre l’1 de juny i el 30 de setembre. Això suposa un augment substancial respecte el mateix període de l’any 2019, que es va tancar amb 30 llicències d’obra major i 135 d’obra menor.

El regidor d’Urbanisme, Enric Daza, ha constatat que les mesures del Pla de Reactivació Econòmica de l’Ajuntament de Cambrils estan donant bons resultats i ha posat en valor aquest increment del número de llicències tenint en compte la crisi provocada per la pandèmia.

Dins del Pla de Reactivació, el passat maig l’Ajuntament de Cambrils va aprovar dues mesures adreçades directament al sector de la construcció per afavorir l’ocupació. La primera va ser l’exempció del pagament de la quota de l’atorgament de llicències o comunicacions d’obres menors (ICIO) per donar suport al sector local d’empresariat de la construcció i industrials que intervenen habitualment en l'execució d'obres privades.

La segona va ser l’aprovació d’un protocol per flexibilitzar les restriccions en l’execució d’obres al municipi fixades en ordenança per l’estiu i autoritzar, de manera excepcional i amb limitacions, la realització de treballs d’urbanització, moviments de terres, fonaments, d’estructures, enderrocs i demolicions.

A més, l’Ajuntament també va acordar l’exempció del pagament de les taxes d’aprofitament de la via pública, que inclou l’ocupació del domini públic amb mercaderies, material i maquinària de construcció, runes, tanques, puntals, anelles, bastides i altres instal·lacions anàlegs que necessiten les empreses de construcció.