Des del març i fins a l’agost s’han atès 6.452 persones i s’han obert 388 nous expedients. Més del 75% de les intervencions que es realitzen estan vinculades als efectes de la pandèmia. El consistori ha doblat la dotació dels ajuts d’urgència social per fer front a l’impacte de la crisi.

  • Categoritzat com: Comunicació

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Cambrils han atès 6.452 persones des de l’inici de la pandèmia fins el  30 d’agost. Això suposa un increment d’un 32,57% del nombre de persones ateses en relació al mateix període de l’any anterior. També han augmentat significativament les intervencions, que en aquests quatre mesos i mig han ascendit a 12.451, un 52,32% més que el 2019.

D’altra banda, destaquen les 5.035 atencions  telefòniques a persones o unitats familiars amb factors de risc o vulnerabilitats. D’aquestes atencions, una part molt significativa han estat trucades de seguiment fetes durant el confinament per treballadors/es socials i educadors/es socials.

La regidora de Benestar Social, Hélèn Arcelin, ha explicat que des de la declaració de l’estat d’alarma els serveis bàsics han hagut d’evolucionar per adaptar la intervenció a la nova realitat, amb nous sistemes de treball ajustats a les exigències sanitàries i als plans de contingència específics.

Els canvis organitzatius i tècnics introduïts han possibilitat l’acompanyament de la població i la resposta social a l’emergència. En aquest sentit, la regidora ha destacat la implicació de les 18 persones professionals que integren els Equips Bàsics de serveis socials per poder donar una resposta quasi immediata a les demandes, especialment en les fases inicials de l’estat d’alarma, quan l’impacte de la Covid va generar una gran incertesa i malestar en una part important de població que, a més de la situació de confinament, va haver de gestionar problemes laborals i econòmics.

Aquesta flexibilitat del sistema de treball i dels treballadors i treballadores ha permès reduir el temps d’accés del ciutadà al serveis d’atenció social i donar resposta a necessitats bàsiques d’alimentació en molt poc temps.

Increment de nous expedients

A banda de les xifres de persones ateses i d’intervencions, destaca especialment l’increment en un 70,17% dels nous expedients, que corresponen a famílies amb expedient tancat o que acudeixen per primera vegada a Serveis Socials. Cal tenir en compte que a 30 d’agost  s’estava intervenint en 2.042 expedients, dels quals 388 són nous.

El punt de major creixement es va produir del 18 d’abril a l’1 de maig. Durant aquest pic de dues setmanes es van obrir 122 nous expedients i posteriorment el creixement de demandes s’ha mantingut estable amb un augment mitjà de 40 nous expedients cada mes.

La regidora ha afirmat que encara a data d’avui el 75,5% de la intervenció que estan fent els Serveis Socials correspon a problemàtiques vinculades als efectes de la pandèmia. Els recursos més prescrits són els d’urgència social (80,84%) i concretament els ajuts bàsics d’alimentació, higiene i farmàcia (64,70%). S’han gestionat 696 derivacions d’urgència a la Xarxa de Distribució d’Aliments (477 a Caritas i 219 a Creu Roja) i s’han distribuït 195 targetes moneder, complementàries als lots gestionats per les entitats socials. Actualment la xarxa està atenent 810 persones, de les quals  267 són menors.

Per reforçar a la Xarxa de Distribució d’Aliments, l’Ajuntament ha gestionat la compra de 200 targetes moneder de 50 euros, i 500 targetes de 20 euros, amb un cost total de 20.000 euros; i la compra de productes bàsics d’alimentació, neteja i higiene personal, per import de x euros,  en càrrec a la partida d’ajuts d’urgència.

Augment dels ajuts d’urgència social

A nivell pressupostari, l’Ajuntament ha augmentat la consignació dels ajuts d’urgència social un 117,51%, passant d’un disponibilitat inicial de 104.500 euros a 227.300 euros. L’augment de la dotació és una de les mesures socials impulsades per fer front a l’impacte de la crisi.

D’aqueta manera, es poden atendre les necessitats de les famílies en quatre àmbits. La primera línia reforça les actuacions dirigides a infància en risc, amb l’objectiu de promoure la seva participació a les activitats d’estiu, donant continuïtat al servei de menjador i facilitant la conciliació familiar i/o la incorporació dels pares al mercat laboral.

La segona línia està orientada a la dotació d’ajuts per a cobrir despeses vinculades a la llar: habitatge i lloguer, per aquelles famílies que no es puguin acollir a les subvencions d’altres administracions o de l’oficina d’habitatge municipal.

La tercera línia es dirigeix al reforç de la xarxa de distribució d’aliments amb l’ampliació de la partida destinada a les targetes moneder que complementen els lots que distribueixen Cariats i Creu Roja, entitats que conjuntament amb l’ajuntament integren la Xarxa municipal de distribució.

Per últim, la quarta línia es destina a potenciar la dotació pressupostaria genèrica per la resta de conceptes que cobreix aquesta prestació econòmica.

D’altra banda, el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament ja s’està treballant en l’adopció de noves mesures organitzatives i tècniques per garantir la intervenció social a mesura que es vagi reprenent l’activitat, integrant i normalitzant la nova situació, ja que es preveu un augment de la demanda que havia quedat aturada durant l’estat d’alarma. “El repte dels Serveis Socials està en gestionar la urgència social vinculada a la pandèmia sense que resti eficiència a la resta d’intervenció social, i sense que el sistema es col·lapsi”, ha conclòs Hélène Arcelin.