Convocatòria >

Bases del Premi de Poesia Vila de Cambrils

Data d'aprovació pel Ple:  28.05.2021

Publicades al BOPT (Butlletí Oficial de la Província de Tarragona)  del dia 22.06.2021

Referència al DOGC  (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) núm. 8450 del dia 05.07.2021

Documents:

Bases Premi de Poesia Vila de Cambrils - Bases publicades al BOPT

Bases Premi de Poesia Vila de Cambrils - Referència al DOGC