Bases del Premi de Narrativa Marítima Josep Lluís Savall

Data d'aprovació per la Junta de Govern (per delegació del Ple):  28.05.2021

Publicades al BOPT (Butlletí Oficial de la Província de Tarragoan)  el dia 22.06.2021

Referència al DOGC núm. 8450 (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) del dia 05.07.2021

Documents:

Bases Premi de Narrativa Marítima Josep Lluís Savall - Bases publicades al BOPT

Bases Premi de narrativa Marítima Josep Lluís Savall - Referència al DOGC