Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
iCambrils
PAES
Societat del Coneixement
e-Govern
Esteu aquí: Inici / SmartCity / Estratègia / Participació Ciutadana

Participació Ciutadana

La participació, dels ciutadans, les entitats, els agents econòmics de la ciutat i la resta d’agents urbans, és un dels pilars principals de les ciutats intel·ligents i un dels objectius principals de l’estratègia iCambrils.

Un pla estratègic de transformació de la ciutat és, com bé diu el nom, un pla de “ciutat”, incloent per tant, a més de l’Ajuntament als ciutadans, l’ecosistema econòmic i tot el municipi. Es tracta a més a més, d’un pla a llarg termini, en el que es defineix una visió de futur i es dibuixa un pla per assolir-la. La definició d’un Pla com aquest ja de comptar per tant amb la participació de tots els agents del municipi per que les visions de tots hi estiguin representades.

Es per aquests motius que en paral·lel a l’elaboració del Pla s’ha dut a terme un procés de participació ciutadana, enfocat a ciutadans, entitats i el sector econòmic del municipi.


El procés

El procés de participació ciutadana, s'ha elaborat segons :

- Qüestionari inicial: breu enquesta participativa prèvia al procés de participació presencial amb l’objectiu de rebre uns primers “inputs” sobre la percepció i el coneixement ciutadà envers el concepte de ciutat intel·ligent.

- Sessió informativa: presentació del projecte i explicació del funcionament del procés de participació.

- Tallers de participació: tallers de treball per grups enfocats a validar els objectius i rebre propostes de projectes o solucions que es podrien dur a terme al municipi. Es duen a terme dos tallers:

 • Taller amb ciutadania i entitats
 • Taller amb agents econòmics

 

- Sessió de retorn: es durà a terme al finalitzar l’elaboració del Pla iCambrils amb l’objectiu de comunicar quin ha sigut el resultat i transmetre la importància que ha tingut la participació ciutadana en aquest.

Tallers

Donat l’objectiu d’aquest apartat es la rendició de comptes de la consideració que s’ha fet de les propostes  dels tallers, s’exposa a continuació una breu explicació del funcionament d’aquests. El desenvolupament de les sessions ha seguit el procediment següent:

 • Valoració dels objectius tècnics, mitjançant formularis en paper i online enviats directament durant la sessió als participants
 • Reflexió entorn propostes d’actuació
 • Formació de grups i tria d’un secretari/ària per grup
 • Cada grup reflexiona entorn actuacions que considerin adients en relació a un dels 4 eixos
 • Després de 15 minuts de reflexió, els grups canvien d’eix, podent aportar noves propostes al nou eix o afegir comentaris a les ja existents
 • Així successivament fins que cada grup ha passat pels 4 eixos

 

Resultats dels tallers participatius

L’objectiu de la valoració dels objectius és validar o en cas contrari re-orientar la definició dels objectius operatius i orientar l’estratègia global del Pla.


Els resultats obtinguts han sigut per tots els objectius positius, en cap cas per sota de la meitat de puntuació possible, que seria un valor de 2,5. Per aquest motiu, s’ha considerat que els objectius estratègics eren adequats.

Valoració dels objectius al taller de participació dirigit a ciutadania i entitats

Valoració dels objectius al taller de participació dirigit al sector econòmic

Propostes

Les propostes s’han inclòs a la fase de diagnosi han seguit el mateix procediment que la resta de les propostes inicials. Per classificar un projecte com a smart, s’ha emprat el mètode següent: dels nou criteris  que es llisten a continuació el projecte n’ha de complir un mínim de 5 per ser considerat smart. Aquests  criteris s’han definit en base a l’experiència en altres projectes de ciutat intel·ligent.

 • Col·laboratiu
 • Enfocat a ciutadà
 • Escalable
 • Genera eficiències
 • Replicable
 • Solució innovadora
 • Sostenible
 • Transversal
 • Ús de les TIC

 

De les propostes rebudes, nou han sigut acceptades i incorporades al Pla i nou s’han descartat. Com s’observa a la figura següent un 61% de les propostes ha sigut inclòs.

 

Comparteix
Ciutat Digital, Innovadora, Sostenible i Segura

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet