Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
iCambrils
PAES
Societat del Coneixement
e-Govern
Esteu aquí: Inici / SmartCity / Estratègia / Metodologia

Metodologia

La metodologia inclou la definició d’objectius concrets, mitjançant diferents fases específiques que permeten identificar reptes, avaluar y prioritzar accions, així com establir objectius i estratègies, definint programes d’acció i de comunicació, estructurant elements interns i d’entorn que permetran impulsar i executar el Pla així com la mesura, avaluació i seguiment del grau d’avanç i la seva governabilitat.

 

Les fases de desenvolupament del Pla que s'han tingut en compte, han estat :

1) Anàlisis preliminar i plantejament smart

Detecció d’estratègies i palanques d’impuls, així com l’obtenció de coneixement sobre el municipi, el seu entorn, els projectes existents i el funcionament de l’ajuntament.

S'han realitzat entrevistes amb determinats responsables i equips de l’Ajuntament fent especial èmfasi en els objectius, estratègia i visió de futur i l’encaix organitzatiu. S’han fet entrevistes amb diversos departaments municipals i amb els grups del govern i l’oposició.

Així mateix, s'ha dut a terme un procés de participació ciutadana, on els veïns i veïnes han estat informats sobre l'objectiu del pla i han pogut fer-hi les seves aportacions

2) Diagnòstic i oportunitats

A partir de la informació obtinguda en la fase 1 per obtenir una imatge de la situació actual del municipi, que es l’escenari de partida del Pla Estratègic.

Elaboració d'un diagnòstic i s’ha contrastat i ampliat amb els departaments municipals, els quals han pogut en aquesta fase fer esmenes i aportacions al document.

Diganòstic que caracteritza la situació actual del municipi en l’àmbit Smart, incloent tant aspectes tecnològics, com socials i de sostenibilitat, així com el seu posicionament dins la regió del Camp de Tarragona i de Catalunya

3) Pla estratègic Smart Cambrils

Una vegada formulada la caracterització i l’estat de situació dels programes, definides les oportunitats i consensuada la visió a 10 anys, s’ha estructurat el Pla Smart en base a la definició dels programes, així com els projectes i iniciatives que contindran cadascun d’aquests programes, el pla d'acció
temporal per a executar cada programa i la governança del model.

Comparteix
Ciutat Digital, Innovadora, Sostenible i Segura

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet