Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
iCambrils
PAES
Societat del Coneixement
e-Govern
Esteu aquí: Inici / SmartCity / Estratègia / Marcs estratègics

Marcs estratègics

Per garantir que el pla de ciutat intel·ligent tingui continuïtat a llarg termini és clau que estigui alineat als marcs estratègics existents, tant locals com autonòmics, nacionals i europeus.

Marc Europeu

Estratègia Europa 2020

L’estratègia Europa 2020 presenta una visió de l'economia social de mercat d'Europa per al segle XXI i proposa tres prioritats que es reforcen mútuament:
- Creixement intel·ligent: desenvolupament d'una economia basada en el coneixement i la innovació.
- Creixement sostenible: promoció d'una economia més eficient en l’ús dels recursos, més verda i competitiva.
- Creixement integrador: foment d'una economia amb un alt nivell d'ocupació social i cohesió territorial.

Horizon 2020

Horitzó 2020, el programa marc per la recerca i la innovació a la Unió Europea, és l'instrument financer per implementar la Unió per la Innovació, una iniciativa emblemàtica d'Europa 2020 dirigida a assegurar la competitivitat global d'Europa.

Política de cohesió – Fons FEIE

La política de cohesió per al període 2014 – 2020 destinarà fins a 325.000 MEUR a inversions en les regions i ciutats d’Europa. Es tracta del principal instrument d’inversió de l’Estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu: generar creixement i llocs de treball,
fer front al canvi climàtic i la dependència energètica, i reduir la pobresa i la marginació social.

 

Marc estratègic nacional

Agenda Digital

L'Agenda marca el full de ruta en matèria de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) i d'Administració Electrònica per al compliment dels objectius de l'Agenda Digital per a Europa 2015-2020, i incorpora objectius específics per al desenvolupament de l'economia i la societat digital a Espanya.

Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents

El Pla Nacional de Ciutats Intel·ligents és l'aposta del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per impulsar a Espanya la indústria tecnològica de les Ciutats Intel·ligents i per ajudar a les entitats locals en els processos de transformació cap a Ciutats i Destinacions Intel·ligents.

Comitè Tècnic de Normalització 178 d’AENOR

El Comitè Tècnic de Normalització sobre Ciutats Intel·ligents d’AENOR (AEN/*CTN 178) és una iniciativa de la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació (SETSI) i va ser constituït per AENOR, l'Entitat legalment responsable del desenvolupament de les normes tècniques a Espanya i representant nacional davant els organismes internacionals de normalització, per impulsar, racionalitzar i optimitzar la implantació a  Espanya de les ciutats intel·ligents.

 

Marc autonòmic

 

Estratègia iDigital

idigital és l'estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya per generar un pol d'innovació digital que fomenti el creixement econòmic, la competitivitat empresarial i l'ocupació de qualitat. El suport a l'empresa i la creació d'ocupació són, doncs, els eixos centrals d'idigital.

Estratègia RIS3CAT

RIS3CAT és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la UE elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent. Defineix el marc a partir del qual el Govern desenvolupa les actuacions i els programes d'R+D+I per al període 2014-2020 i dóna suport a la generació i el desenvolupament de projectes innovadors.

Estratègia SmartCAT

SmartCAT es l’estratègia del Govern de la Generalitat de Catalunya per estendre el concepte d’Smart City a escala de país -corresponent al que la Comissió Europea anomena “Smart Region”, per desplegar un programa que integri i coordini les iniciatives locals i supralocals, doni suport
a les empreses i desplegui iniciatives Smart en clau de país.

 

Marc Local


Pla d’Actuació Municipal 2016-2019

El Pla d'actuació municipal (PAM) 2016-2019 és el document que planifica l'activitat del govern durant el mandat.
El document descriu les prioritats, l’estratègia i els objectius del govern i les accions a dur a terme per assolir-los.

Pla d’Acció per l’Energia Sostenible

El Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) és un pla que respon als compromisos adquirits en adherir-se al Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses. El PAES proposa les actuacions necessàries, eminentment en matèria d'energia, mobilitat, residus i aigua, per assolir els compromisos de reducció de gasos d'efecte hivernacle.

Altres Plans Directors

Durant l’elaboració del Pla Estratègic s’han considerat també els següents plans directors:
-Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social
- Pla Local de Seguretat
-Pla Local de Seguretat Viària
-Pla de Mobilitat Urbana

Comparteix
Ciutat Digital, Innovadora, Sostenible i Segura

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet