Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
Un patrimoni per descobrir
Un patrimoni per gaudir
Un patrimoni per descobrir
Un patrimoni per descobrir
Un patrimoni per gaudir
Un patrimoni per als sentits
Un patrimoni per als sentits
Un patrimoni per als sentits
Un patrimoni per descobrir
Un patrimoni per als sentits
Esteu aquí: Inici / Museu / LOPDDD / Informació addicional RGPDUE

Informació addicional RGPDUE

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)
Responsable
del tractament
Identificació i contacte del Responsable de Tractament.

OA Museu d'Història de Cambrils
Via Augusta, 1- 43850 CAMBRILS

G43573401
977 79 45 28
Contacte del DPD dpd@cambrils.org
Finalitats del tractament Descripció del tractament Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment al peu de cada formulari.  Essent específiques per a la finalitat que es detalla o procediment administratiu i per a la seva integració al sistemes d’informació municipal.
Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Així mateix dependrà del que s'especifiqui en cada tractament de dades personals, i de l’establert en la normativa d’arxius i documentació.
Destinataris Destinatari de la cessió Es preveu com a destinataris de les cessions els ENS municipals, patronats, altres organismes per previsió legal  o amb el previ consentiment de la persona interessada.
Finalitat de la cessió Es preveuen cessions de dades en motiu de col·laboració amb els ENS municipals i patronats per previsió legal.
Legitimació de la cessió De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, l'execució d’un contracte o interès legítim i del consentiment de l’interessat.
Moviments internacionals de dades No es produeixen.
Transferència internacional No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessades Quins drets te?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb les quals varen ser recollides.

En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament. En aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.

En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, llevat de motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit a la següent adreça: Plaça de l’Ajuntament, 4 – 43850 CAMBRILS o enviar un missatge electrònic a  dpd@cambrils.org.  Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. Cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’AGPD: http://www.agpd.es/
Possibilitat de reclamar davant de l’APDCAT Així mateix l'informem que, quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a l’APDCAT: http://www.agpdcat.es/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214 Esc. A 1r 1a – 08008 Barcelona.
Comparteix
Via Augusta, 1 43850 Cambrils T. 977 794 528 Fax 977 794 572

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet