Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
OME
Ensenyament
Esteu aquí: Inici / Educació / Llars Infants / Llars al municipi / Llars Municipals

Llars Municipals

Cambrils disposa de dues llars municipals, la Maria Dolors Medina i La Galereta

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL M DOLORS MEDINA

 

C/ de la Mineta, 3 M Dolors Medina pati

43850 Cambrils
T. 977 369 702

mariadolorsmedina@ingesol.cat

La Llar d’Infants Municipal Maria Dolors Medina és la primera llar que es va crear al municipi de Cambrils l'any 2006 i des de l'any 2012 és gestionada per Ingesol.

Els dos serveis socioeducatius de la població de Cambrils, la LLIM Maria Dolors Medina i la LLIM La Galereta, segueixen la mateixa línia metodològica, comparteixen objectius, característiques organitzatives i de funcionament.

La nostra llar d'infants és un espai per compartir, per descobrir i per créixer des del respecte als altres i des del plaer d'aprendre.

PLA D'ORGANITZACIÓ CURS 2020-21

S’imparteix el Primer Cicle d’Educació Infantil i pot acollir un màxim de 82 infants, d'entre 4 mesos i 3 anys d’edat  corresponent a l’etapa del Primer Cicle d’Educació Infanti i distribuïts en 6 aules:

 

-          Aula dels Nanos: nadons

-          Aula dels Bastoners: 1 a 2 anys

-          Aula dels Diables: 1 a 2 anys

-          Aula dels Timbalers: 1 a 2 anys

-          Aula dels Gegants: 2 a 3 anys

-          Aula dels Castellers: 2 a 3 anys

Som centre receptor d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil.

La nostra llar d'infants compta amb l'AFA (Associació de Famílies d'Alumnes) que col·labora i dóna suport en les diferents propostes i activitats que es desenvolupen al centre, promovent tallers i xerrades, en les festes, etc.

Si voleu contactar amb ells podeu fer-ho a la següent adreça de correu electrònic: ampamdolorsmedina@gmail.com

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL LA GALERETA

 

C/ Colom, 32-34

43850 CambrilsPortada_La_Galereta

T. 977 791 210

lagalereta@ingesol.cat

 

Va ser a l’any 2010 quan es va crear la segona llar del municipi, la llar d’infants municipal La Galereta.
Per tant, aquest any celebrarem la festa del 10è aniversari però com que de moment no es pot, l'equip educatiu ha elaborat un vídeo que podreu veure clicant en aquest link.

La gestió integral  d’aquest servei educatiu és a càrrec de l’empresa municipal Ingesol.

La llar d'infants La Galereta i la llar d'infants Maria Dolors Medina segueixen la mateixa línia metodològica, comparteixen objectius, característiques organitzatives i de funcionament.

La nostra llar d'infants és un espai per compartir, per descobrir i per créixer des del respecte als altres i des del plaer d'aprendre.

PLA D'ORGANITZACIÓ CURS 2020-21

S’imparteix el Primer Cicle d’Educació Infantil i pot acollir un màxim de 94 infants, d'entre 4 mesos i 3 anys d’edat corresponent a l’etapa del Primer Cicle d’Educació Infanti i distribuïts en 6 aules:

-          Aula dels Peixets: nadons

-          Aula dels Pops: 1 a 2 anys

-          Aula dels Crancs: 1 a 2 anys

-          Aula de les Tortugues: 2 a 3 anys

-          Aula dels Dofins: 2 a 3 anys

-          Aula de les Balenes: 2 a 3 anys

Som centre receptor d’estudiants en pràctiques del cicle formatiu de Grau Superior de Tècnic d’Educació Infantil.


La llar compta amb l'AFA (Associació de famílies d'alumnes) amb la que hi ha un estreta col·laboració  i suport en les diferents propostes i activitats que es desenvolupen en el centre, tallers i xerrades, festes, etc.

Per contactar amb ells podeu fer ho a l'adreça de correu electrònic: ampagalereta@gmail.com

LA NOSTRA LÍNEA PEDAGÓGICA

Llars_habits

L'infant és el protagonista de l’acció educativa, el respecte vers a aquest i la diversitat de famílies que acollim és fonamental per a nosaltres.

Oferim als nens i nenes una educació globalitzadora fet que permet entendre els infants com “un tot” i potenciar els aspectes propis del seu desenvolupament cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu a mode integral.

La vida quotidiana és l’eix vertebrador de la vida dels nens i nenes dins les nostres estances. Els moments com el canvi de bolquer, l’hora dels àpats o l’estona de descans, representen estones d’aprenentatge de gran importància en l’etapa 0-3 del desenvolupament infantil. Aquests moments de vida quotidiana són essencials pel desenvolupament de l’autonomia dels infants.

Com a escoles actives que som, estem convençudes de què aquesta línia pedagògica basada en la vida quotidiana facilita un aprenentatge significatiu i vivencial per l’infant, que permet conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat que l’envolta. En aquest sentit, per tal d’afavorir els processos d’aprenentatge i convivència, serà necessari crear una atmosfera tranquil·la i agradable on, els adults, oferim un espai acollidor i de relació.

ELS PRIMERS DIES A LA LLAR

Joc

Som conscients que venir per primera vegada a la llar d’infants representa una situació nova per l’infant i la seva família: desconeixen l’espai, els altres nens i nenes, les educadores... Per tal d'afavorir aquesta entrada dels infants al nou entorn es farà una adaptació progressiva i en grups reduïts. Els primers dies els infants vindran acompanyats d’un familiar i, a poc a poc, l’estona a la llar s’anirà ampliant respectant cada ritme individual.

 

 

 

 

 

 

 

FAMÍLIA I ESCOLA

Llars_families

Entenem que la família és el primer context educatiu de l’infant i, des de la llar, volem acompanyar i donar suport a la seva tasca. Creiem necessària una àmplia cooperació entre família i escola per tal d’afavorir un desenvolupament òptim en els infants. Per aquest motiu són molts els moments i eines mitjançant els quals les famílies poden ser partícips de la vida del centre: a les entrades i sortides de la llar, amb l’agenda de l’infant, en reunions de grup i entrevistes individuals, en propostes diverses com xerrades o tallers per les famílies, amb el Projecte “El convidat”, mitjançant l’AFA o el Consell Escolar i amb la galeria d’imatges, entre d’altres.

DIA A DIA LA LLAR D’INFANTS

A les nostres llars d’infants donem el mateix valor a tots els moments i situacions que viuen els infants. Així, gran part dels objectius de l’educació infantil es poden aconseguir a partir de les situacions de vida quotidiana.

El joc és l’eina fonamental d’aprenentatge dels infants. Per aquest motiu proveïm de materials no estructurats les estances, tenim cura dels espais, fem propostes de joc i d’experimentació en petit grup i amb diferents materials, respectem el temps dels infants i els acompanyem amb l’observació com a principal eina d’avaluació.

L’espai exterior es converteix en la continuïtat de les estances, oferint-nos infinitat d’aprenentatges que ens apropen a la natura i ens permet fomentar el respecte envers aquesta.

Donem molta importància a l’etapa terra i al lliure moviment des de ben nadons. Així, vetllem per proveir d’espais i mobiliari motriu tant a l’interior com a l’exterior de la llar tot adaptant-nos a les necessitats que sorgeixen en cada etapa de desenvolupament.

 

Llars_exteriorConsiderem el menjador com un espai educatiu més i que els infants han de viure des del plaer. Els infants són els protagonistes de la seva acció, fomentant la seva autonomia, socialització i llenguatge, entre altres aspectes. A més, les nostres llars tenen  cuina i cuinera pròpia.

Els contes i la música acompanyen el dia a dia dels infants a les nostres llars d’infants. Som conscients de la seva importància per al desenvolupament infantil a l’estimular de forma adient aspectes com el llenguatge, la imaginació i la creativitat; afavorint moments de trobada entre l’adult i els infants, ajudant a gestionar les emocions, transmetent tradicions populars i valors, etc. A més a més, i amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música de Cambrils, desenvolupem el projecte de “Sensibilització musical” amb els infants de 2 a 3 anys.

Per a molts infants l’experiència de venir a la llar és la primera oportunitat per socialitzar-se amb altres persones.

Llars_movimentAquesta convivència però, suposa un repte maduratiu per un infant de 0 a 3 anys. Per aquest motiu li donem molta importància al fet d’acompanyar-los en aquests processos i oferir-los-hi eines i estratègies de relació apropiades.

Vetllar per l’educació emocional i la seguretat afectiva dels infants és un altre fet que condiciona dia a dia tota la tasca educativa que es desenvolupa a la nostra llar d’infants. Procurem donar la major seguretat afectiva possible als infants i les seves famílies, assignant educadores de referència i amb continuïtat de cursos, afavorint una adaptació progressiva i prioritzant l’estabilitat d’espais i actuacions.

L’EQUIP EDUCATIU

Llars_primers_diesEls nostres equips educatius estan formats per professionals qualificats en l’àmbit de la petita infància. Considerem la formació continua i la innovació educativa aspectes imprescindibles dintre de la nostra pràctica professional.

Cada llar compta amb:

-         1 Directora amb Llicenciatura en Psicopedagogia

-         1 Diplomada en Magisteri

-         8 Tècnics Superiors en Educació infantil

-         i el personal de serveis (cuina i neteja)

A més a més col·laborem i ens coordinem amb entitats i serveis de l’àmbit educatiu, terapèutic i formatiu del nostre entorn: EAP (Equip d’Atenció Psicopedagògica del Departament d’Ensenyament), CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Primerenca), CREDA (Centre de Recursos Pedagògics per a Dèficits Auditius), IOC, IES, OME (Oficina Municipal d’Escolarització),... entre d’altres.

 

CALENDARI, HORARI I PREUS

El calendari, horari i preu de les llars d’infants municipals de Cambrils és aprovat per l’Ajuntament per a cada curs escolar. La llar romandrà oberta tot l’any amb possibilitat d’assistència al mes d’Agost i els infants podran assistir-hi un màxim de 8 hores diàries.

Per a facilitar a les famílies l’entrada i sortida dels infants al centre, s’han establert uns marges d’horaris d’entrades i sortides.

Horaris

Servei d’acollida

De 8:00h a 8:45h

Entrada matí

De 8:45h a 9:30h

Sortida al matí LL1 i LL2

De 12:00h a 13:00h

  • Sortida matí nadons

De 12:00h a 12:30h

Entrada/sortida tarda

De 15:00h a 15:15h

Sortida tarda

De 16:30 a 17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREUS

Els següents preus seran vàlids pel curs en vigor. Cada any abans d'iniciar el període de preinscripció i matrícula es publicaran els nous preus després de l'acord de Junta de Govern Local (JGL) de l'Ajuntament de Cambrils.

Els preus públics per escolaritat i menjador es calculen mitjançant tarifació social, en funció de la renda, el patrimoni i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne/a.

Per conèixer més detall sobre els preus i la tarifació social pot consultar l'article 5 H) de l'ordenança fiscal núm. 18, a l'apartat de normativa d'aquest web.

Última publicació de preus: Acord de JGL del 12/04/2019.

PREUS PÚBLICS AMB TARIFACIÓ SOCIAL LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

TRAMS

1

2

3

4

5

6

"= o < A"

Entre A i B

Entre B i C

Entre C i D

Entre D i E

"  > E"

Preu Públic

Preu escolaritat/mes

50,00 €

80,00 €

110,00 €

140,00 €

170,00 €

200,00 €

Preu menjador (20 dies)*/mes

31,30 €

50,08 €

68,86 €

87,64 €

106,42 €

125,20 €

Preu menjador lactants (20 dies)*/mes

20,00 €

32,00 €

44,00 €

56,00 €

68,00 €

80,00 €

*O el nombre equivalent de dies fixes de menjador cada mes

 

En el moment de la matrícula es farà un pagament de 50 €, que es minorarà de la quota bàsica del mes de setembre.

Altres serveis de les llars:

CONCEPTE

PREU PÚBLIC

Quota acollida mensual

49,00 €/mes

Quota acollida dia esporàdic

3,70 €/dia

Quota menjador dia esporàdic

6,26 €/dia

Quota menjador dia esporàdic lactant

4,00 €/dia

 

Accés famílies - Galeria d'imatges

Benvolgudes famílies,

Aquesta galeria d'imatges té l'objectiu d’apropar-vos una miqueta més el dia a dia de la llar i fer-vos partícips de moments i experiències que es viuen l’estança dels vostres fills i filles.

L’accés a aquesta web és restringit, per aquest motiu cada família us haureu de donar d’alta. Un cop estigueu registrats a la web, en un màxim de 5 dies hàbils, us donarem l’autorització als àlbums corresponents a l’aula del vostre fill/a.

Us avisarem des de la llar cada vegada que s'afegeixin fotografies noves a la web. Us recomanem que aneu entrant a la galeria i guardeu les fotografies que us interessin ja que acabat el curs s’esborraran totes les imatges.

Per tal de donar-vos d’alta com a usuaris és molt important que seguiu atentament els següents passos:

 1. Clicar a l'enllaç https://ingesol.cat/llarsgaleria/
 2. Registrar-se com a nou usuari a la pestanya a on fica “identificar-se” (a dalt a la dreta)
 3. El nom d’usuari ha de ser amb el següent format: nom i cognom del vostre fill/a

Si el registre és incorrecte, NO us podrem donar accés als àlbums de la galeria d’imatges.

Esperem que gaudiu d'aquest espai!!!

Trobareu informació a https://www.cambrils.cat/ingesol/llims

Comparteix
arxivat sota:
Àrea d'Educació Av. Horta Sta. Maria, 14 43850 Cambrils T. 977 307 401 F. 977 794 572

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet

La seva privacitat és important per nosaltres

Aquest lloc web utilitza tecnologies, com les cookies, per obtenir informació sobre les audiències que veuen els anuncis i el contingut, entre altres coses. Feu clic a continuació per autoritzar l'ús d'aquesta tecnologia i el processament de les seves dades personals per a aquests fins.

La seva privacitat és important per nosaltres

Pot establir les seves preferencies i consentiments depenent de com vol que s'utilitzin les seves dades segons els fins detallats a continuació.
Cookies Tècniques

__ac

Cookie generada per mantenir la sessió activa. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

tree-s

Cookie que controla la navegació. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

I18N_LANGUAGE

Cookie generada per mostrar traduccions segons l'idioma del web. Un cop la sessió es tanca la cookie expira.

cb-enabled

Cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies. Expira al cap d'un any

Cookies Analítiques

Google Analytics

Cookie analítica que medeix cóm interactuen els usuaris amb el contingut de la pàgina web.

Les cookies generades per google analytics son les següents:

 • _ga  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira als 2 anys.
 • _gid  S'utilitza per distingir als usuaris. Expira al cap d'un dia.
 • _gat  S'utilitza per limitar el percentatge de les sol·licituds. Expira després d'1 minut.
 • _gac_  Inclou informació de la campanya relativa a l'usuari. Expira als 90 dies.
Cookies de Tercers

Google Translator

Cookie de Google que permet mostrar traduccions de la web a altres idiomes.

Les cookies generades per google translator son les següents:

 • googtrans  Emmagatzema l'idioma al que es vol traduir la web. Expira al tancar la sessió.
 • googtransopt  Emmagatzema les preferències de l'usuari. Expira als 2 anys.