Ajuntament de Cambrils
Ajuntament de Cambrils
OME
Ensenyament
Esteu aquí: Inici / Ensenyament / Centres / Llars Infants / Llars al municipi / Llar municipal M Dolors Medina / Ens voleu conéixer una miqueta més?

Ens voleu conéixer una miqueta més?

PROJECTE EDUCATIU

L’infant és el protagonista de l’acció educativa del nostre centre, creiem que el respecte a aquest i a la diversitat de famílies que acollim és fonamental.

El respecte vers l'infant comporta, entre d’altres aspectes, acceptar i acompanyar els diferents ritmes, les necessitats individuals i les petites decisions que es podran anar prenent per tal de facilitar el desenvolupament de les seves capacitats.

La nostra llar ofereix als nens i nenes una educació globalitzadora fet que permet entendre els infants com “un tot” i potencia el desenvolupament dels diversos aspectes que hi intervenen: cognitiu, afectiu, social, psicomotriu i comunicatiu.

Com a escola activa que som, la línia pedagògica proposada es basa en l’aprenentatge significatiu i vivencial, que permet conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat.

Aquest és un procés actiu de construcció i investigació, manipulació, exploració, en el que haurem de propiciar la curiositat, la investigació, la iniciativa i la reflexió.

Totes les activitats, els espais (tan físics com temporals) i els materials tenen una intencionalitat educativa per tal de propiciar moments significatius a la vida de l’infant.

Vetllar per l’educació emocional i la seguretat afectiva dels infants és un fet que condiciona dia a dia tota la tasca educativa que es desenvolupa a la nostra llar d’infants.

Treballem l’educació emocional amb els infants dia a dia pensant que és un aspecte imprescindible per al seu desenvolupament personal i recolzem aquest treball amb racons específics a l’aula, amb la caixeta de les emocions, i d’altres estratègies.Projecte educatiu 3

A més, fomentem la seguretat afectiva ja que cada infant i les seves famílies tenen les seves educadores de referència, donem un tracte individualitzat i vetllem per l’estabilitat dels espais i les actuacions.

Cal recordar també la importància del joc en aquestes edats, ja que és l’eina d’aprenentatge dels infants permetent-los experimentar, realitzar-se com a persona i establir relacions amb els altres.

Per últim, no podem oblidar tampoc la importància del treball dels hàbits i rutines quotidianes com l’eix vertebrador de les activitats que es realitzen al llarg del dia.

EDUQUEM EN FAMÍLIA

Entenem que la família és el primer context educatiu de l’infant, és la primera responsable de l’educació dels seus fills/es. Des de la llar col·laborem amb ella donant suport a la seva tasca d’educar i tractant de potenciar la seva participació en les activitats i la vida del centre.

Eduquem en família 3La relació família-escola és diària, són molts els moments i eines mitjançant els quals s’estableix comunicació:

- El dia a dia: s’estableix un intercanvi entre l’escola i la família cada cop que l’infant arriba i se’n va. Aquests contactes seran breus però molt importants, doncs serà el moment de comentar com ha anat el dia a l’escola, si cal acordar algun aspecte, etc.

- L’agenda de l’infant: Diàriament s’establirà una comunicació escrita entre l’escola i les famílies. Aquesta comunicació es farà mitjançant una llibreta on educadors/es i famílies escriuen comportaments rellevants i incidències referents a l’infant.

- Entrevistes individuals: L’equip educatiu té establertes dues reunions individuals amb la família durant el curs. A més, sempre que ho desitgin les famílies, poden demanar una entrevista amb l’educadora del seu fill o filla, per parlar de la seva evolució, del seu creixement, dels seus avenços i de les seves dificultats, del seu període d’adaptació...

- A les reunions informatives de grup: l’equip educatiu farà diverses trobades amb tots els pares del grup-aula per tal de tractar diferents temes com poden ser l’inici de l’escolarització o el control d’esfínters.

- El correu electrònic per informacions a les famílies: l’escola disposa d’un correu exclusiu per fer enviament amb informacions tant de l’escola com de les diferents aules, per exemple, en cas de necessitar un determinat material, recordatori de dates, etc.

- Mitjançant l’AMPA o el Consell Escolar de la llar: aquest són dos òrgans que les famílies poden utilitzar per tal de participar en el dia a dia de l’escola o per fer arribar dubtes o suggeriments.

- La participació en activitats formatives: S’ofereix als pares i mares la possibilitat de participar en algunes activitats com per exemple xerrades,

tallers per famílies, festes tradicionals, etc.

- Entre d’altres.

Algunes de les activitats i projectes que desenvolupem per tal de fomentar la participació i la implicació de les famílies vers la llar són:

- “El racó de les famílies”: cada aula de la llar d’infants destina un espai específic per a penjar informacions, noticies, documents, entre d’altres materials, per a les famílies que acull per tal de treballar temes d’interès per elles com poden ser els límits, les mossegades, etc.

- Espai “Mira’m”: la llar d’infants disposa d’un espai web per publicació de fotografies, amb accés únicament per les famílies de la llar per tal que puguin veure les activitats que es duen a terme amb els seus infants.

- Projecte “El convidat”: projecte en el que les famílies poden venir a la llar per veure com es un dia a l’escola o per tal de realitzar alguna activitat amb els infants amb l’objectiu d’apropar la nostra tasca educativa a les famílies que acollim.

ELS PRIMERS DIES A LA LLAR

La llar d’infants pot esdevenir pels nens/es una nova possibilitat d’enriquiment i ampliació de les seves experiències, una altra manera de créixer i desenvolupar-se en relació els altres companys, altres adults i nous espais.

L’entrada a la llar d’infants és la primera separació de l'entorn familiar, és a dir, d'aquell entorn que dona seguretat psicoafectiva als infants. Implica establir noves relacions (amb altres adults i altres infants), habituar-se a un nou espai i sovint a un nou horari.Primers dies 1

QUI S’ADAPTA?

No són només els més menuts els únics implicats en el procés d’adaptació. La família i l’escola inicien una relació i a tots ens cal adaptar-nos.

Les reaccions dels infants quan comencen a la llar poden ser molt diverses. Així, pot experimentar diverses sensacions o sentiments que poden comportar diferents manifestacions: plors quan el deixen, tancament en sí mateix, passivitat, no vol deixar el que porta de casa (bossa, jaqueta...), rebutja el menjar, reclama als pares, neguits a les nits, rebuig als companys, mossegades ...

També és fàcil trobar nens que passats uns dies d’aparent tranquil·litat (dies o una setmana) reaccionin amb plor i rebutgi la llar quan pren consciència de la nova situació.

La incorporació de l’infant a la llar d’infants pot fer sorgir sentiments contradictoris en la família: pors, dubtes, desconfiances… Preguntes com ara: “estarà bé?”, “haurà plorat gaire estona?”, “estarà sol?”, “tindrà alguna mestra que el consoli?”, són algunes de les que es faran pares i mares. La família pot viure diferents situacions també com per exemple l’angoixa de la separació del seu fill/a, l'aparició de noves persones en el camp de les relacions afectives del fill/a, canvis en l'organització de la vida familiar, etc.

També per les educadores és un període d’adaptació, coneixen perfectament com desenvolupar el procés d’adaptació i la importància d’aquest. Per aquest motiu respectaran que cada infant és únic i per això l'adaptació és diferent per cada infant.

El primer objectiu que la mestra proposa quan un infant arriba per primera vegada a l'escola, és apropar-se a ell. La tutora es converteix en el seu referent, respectant, en tot moment, els desitjos del petit (si vol donar-li la mà, etc.) i no obligant-lo a res. D’aquesta manera, se li va donant seguretat afectiva i si l’infant plora, intentem consolar-lo de diferents maneres: a través del contacte corporal amb jocs de falda, amb les joguines, amb paraules, amb la música, etc.

COM ADAPTEM?

El procés d’adaptació tindrà una durada variable (aproximadament 15 dies), serem flexibles en la seva temporalització respectant el ritme de cada infant.

Es considera que el nen està adaptat quan ha adquirit una seguretat en l’escola i quan ha establert uns lligams afectius amb les educadores i els companys/es.

La programació de l'adaptació a la nostra llar d’infants es centra en:

-          Reunió de grup amb les famílies (juny)

-          Entrevista individual amb la família abans de començar a l'escola (setembre)

-          Incorporació progressiva dels infants i horaris flexibles

-          Observació, seguiment del procés i comunicació diària amb les famílies

-          Reunió individual de valoració (gener-febrer)

Aquesta entrada serà progressiva, per grups reduïts i en dos torns d’horari.Primers dies 2

Al mes de setembre, la metodologia de treball en el procés d'adaptació a l'escola és senzillament obrir les portes i deixar que sigui l’infant, acompanyat d’un adult que té de punt de referència, qui l'acompanyin el les primeres descobertes.

Així, els primers dies podran estar amb els infants a l’aula i podran portar de casa un objecte especial que serveixi de vincle d’unió entre casa i l’escola.

COM PODEM AFAVORIR AQUEST PROCÉS DES DE CASA?

- L’infant ha d’ajudar a preparar la seva roba i estris personals

- No parlar mai de l’escola en termes negatius. Ex “allà aprendràs a menjar!”, “si no et portes bé et portaré a la llar”, ... Sinó en termes positius i amb normalitat. Ex: “A la llar t’ho passaràs molt bé”, “T’esperen els teus amics per jugar”...

- No angoixar-nos perquè sense adonar-nos li transmetem al nen

- Anar anticipant als infants la seva incorporació a l’escola, tot familiaritzant-los amb els noms dels altres nens/es i de les mestres

- Procurar que abans d’anar a l’escola coneguin l’edifici, hagin vist el pati…

- Anar acomodant els ritmes de son, hàbits d’alimentació i petites rutines que seguiran a la llar

- No enganyar als nens/es. Acomiadar-se cada dia i recordar-los que més tard els vindran a buscar

- No allargar excessivament els comiats

No posem temps a l’adaptació ja que cada infant i família té el seu ritme.

EXPERIMENTEM

La curiositat que tenen els infants a l’hora d'experimentar i aprendre és inesgotable.

A la nostra llar donem molta importància a l’experimentació ja que les activitats de tipus sensorial seran les que precediran les activitats mentals, alhora que les complementaran.

Els nens i nenes estructuren la ment mitjançant la informació que reben de les seves pròpies vivències i, per tant, l'experimentació és una eina molt adient.

Considerem l'experimentació com aquelles propostes dirigides a que el nen/a gaudeixi amb el contacte dels diferents materials (farina, sorra, pintura,...) i la manipulació dels objectes que té al seu abast (coladors, tubs,...)

Podem utilitzar molts materials per al joc de l’experimentació, però aquests no són joguines, sinó materials de la vida quotidiana que permetran als infants a través de l’acció lliure i espontània, la possibilitat d’accedir a multitud de sensacions, descobriments i aprenentatges.

Dins de l’experimentació hi ha un gran ventall de propostes d’entre les que en volem destacar dues:

 

- La panera dels Tresors és una activitat d’exploració sistemàtica.

Es tracta d’una panera de vímet amb força objectes de l’entorn natural i quotidià. D’aquesta manera se li  ofereix  una gran diversitat de qualitats sensorials: textures, colors, formes, sorolls, olors i pes diferents, que l’infant explora lliurement. que es realitza amb els infants de l’aula de nadons quan ja es poden mantenir asseguts correctament però encara no es desplacen.  També es pot realitzar amb els infants d’1 any sobretot a l’inici de curs.


- Les safates d'experimentació es realitzen una miqueta més endavant, i es tracta bàsicament d’una activitat en la que els infants exploren experimentant i manipulant amb diversos materials lliurement.

Es posarà a l’abast dels infants diferents safates que contindran materials diversos com sal, farina, arròs, llenties, puré de patata, sorra,...

Per poder experimentar farem servir també diferents objectes: culleres, pots petits i grans, pales petites, tubs de mànega, embuts,...

Gràcies a l’experimentació els infants:

- Augmenten i desenvolupen el seu nivell de concentració i de creativitat

- Fomentem la seva actitud de recerca i descobriment per tal de resoldre dificultats superables

- Desenvolupen el seu llenguatge ja que augmenten el vocabulari i verbalitzen les seves descobertes

- Observen les relacions existents entre els processos que ells han produït i els seus resultats

- Reconeixeran característiques constants i canviants dels objectes (suau, tou, dur, gran, petit, etc)

- S'inicien en la lògica-matemàtica fent diferents combinacions, observacions, classificacions, comparacions, seriacions, agrupacions,...

- Creen les seves pròpies hipòtesis fent-se preguntes com: "què és això?, què puc fer amb això?, per a què serveix?, que passarà si...?"

- Sense oblidar que gaudiran de la part lúdica de l’experimentació.

VIVENCIEM LA PSICOMOTRICITAT

Setmanalment, realitzem sessions de psicomotricitat dinàmica adaptades a les diferents edats i necessitats de cada grup-aula. Per aquesta activitat, seguim el model de pràctica psicomotriu proposat per Bernard Aucouturier, tractant-se de sessions no directives, flexibles, programades i supervisades per la nostra especialista en psicomotricitat.Vivenciem la psicomotricitat 4

En les nostres sessions de psicomotricitat els nens i nenes troben oportunitats úniques per relacionar-se des del plaer amb els diferents materials, amb l'espai, amb els seus companys i amb les seves educadores les quals romanen disponibles per als seus jocs.

Totes les sessions estan estructurades en les següents fases:

- Ritual d'entrada: moment per treure'ns les sabates, per anar despertant el cos i per repassar les normes de la sala, com per exemple “No ens podem fer mal a nosaltres mateixos ni als companys”.

- Fase de joc sensoriomotor i simbòlic: moment per realitzar aquells jocs que desitgin els infants a partir de materials com els mòduls tous de formes grans i petites, bancs i espatlleres de fusta, teles de colors i teixits diferents, pilotes de diferents grandàries, paper, etc.

- Fase de relaxació: després de l'emoció viscuda a la fase anterior, baixem el to del joc gràcies a el “gatet tranquil” que ens ensenya a relaxar-nos.

Vivenciem la psicomotricitat 1

- Fase de representació: A partir de materials com les construccions de fusta, plastilina o paper i colors, els infants poden aprofitar aquest moment per representar allò que han viscut/après en la sessió.

La Psicomotricitat dinàmica es basa en una visió global de l'infant en la qual es té en compte la interrelació existent entre els aspectes motrius, cognitius, emocionals i relacionals de la persona. Es considera que l'infant es desenvolupa a partir del moviment, és a dir, el seu desenvolupament psicomotriu va de l'acte al pensament. Per tant, considerem que les sessions de psicomotricitat que duem a terme a la nostra llar contribueixen al desenvolupament harmònic de la personalitat i a la construcció del psiquisme dels nostres infants.

L'ESTONA DEL MENJADOR

L’hora de dinar està plena d’aprenentatges, emocions i sensacions. No es tracta només d’alimentar-se, és un moment per compartir, per fer petites descobertes, gaudir dels diferents gustos i textures, etc.

L'estona del menjador 4

Per aquest motiu, l’equip educatiu treballa el menjador com un espai educatiu més dins de les rutines quotidianes que ocupen gran part del temps i la vida dels infants a la llar d’infants.

Els infants són els protagonistes a l’hora de menjar i entenem aquesta estona com un espai on millorar el nivell d’autonomia, de socialització, de llenguatge, etc.

Pretenem que l’infant sigui actiu i participi en les tasques relacionades amb el menjador tot respectant el seu ritme i temps.

La nostra cuinera elabora el dinar a la cuina de la llar d’infants tot tenint en compte les premisses bàsiques de donar als infants una alimentació saludable, equilibrada i de qualitat.

Cada dia, d’una manera o altra, les verdures (crues o cuites) són al menú, combinades amb els altres grups d’aliments com els hidrats i les proteïnes. El pa i l’aigua són sempre presents a la taula i per postres combinem la fruita i els làctics. Alhora, la variació de les carns, verdures  i peixos, així com les diferents formes de cuina’ls,  fan que els infants s’acostumin a tastar diferents textures i gustos.

Els nadons dinaran a les seves aules. Mica en mica aniran provant diferents aliments, previ acord amb la família, i assolint nous reptes acompanyats de les seves educadores com per exemple: acabar el iogurt fent un ús progressiu de la cullera, col·laborar en la tasca de neteja de mans, cara, etc.

Els infants d’1 any comencen a menjar sols amb la seva cullera, sempre ajudats per la seva educadora, i poc a poc el triturat es va convertint en sòlid.

Mica en mica aniran assolint major autonomia tot recollint els estris (plats, gots, pitets), col·laborant en els hàbits de neteja, etc. per després fer la migdiada.

L'estona del menjador 3
Els infants de 2 anys col·laboren activament en l’activitat del menjador: parant la taula, tirant les restes la brossa, servint-se aigua, ajudant a recollir, etc. Seuran a la taula amb els estris que prèviament han agafat i que seran necessaris per l’àpat (got, plat, cullera, tovalló, ..)

Cada taula tindrà la seva safata d’aliments i els infants podran triar la quantitat que volen menjar, prèvia supervisió de l’educadora. També podran escollir si volen repetir tot respectant el torn i a la resta de companys que també vulguin fer-ho.

Un cop finalitzat l’àpat es trauran el pitet, es rentaran les mans i la cara.

Finalitzada l’estona del dinar, tots els infants descansaran al seu dormitori.

Aquesta ha de ser una estona de tranquil·litat i els infants han de gaudir d’ella amb l’acompanyament de les seves mestres que els ajudaran en tot moment.

Volem destacar també que tenim dissenyats una sèrie de protocols d’higiene que guien el moment del menjador i l’adequació dels protocols i dels menús per aquells infants que presentin intoleràncies o al·lèrgies.

ESTIMULACIÓ MUSICAL

L’Escola Municipal de Música i les Llars d’Infants Municipals, amb el suport de l’Ajuntament de Cambrils,  desenvolupem el projecte “d’Estimulació Musical” en el que participen els infants de 2 a 3 anys que assisteixen a les dues llars d’infants municipals del nostre municipi.

Durant tot el curs escolar, la papallona Ona i el lleó Leo (mascotes de música de cada escola) visiten les aules de les dues llars d’infants setmanalment amb una amiga molt especial, la Fada de la Música, proposant activitats molt diverses, totes elles pensades per als petits destinataris d’aquest projecte.

Aquestes sessions estan dirigides per Maria José Bolart, professora especialista de l’Escola de Música, tot col·laborant amb els equips educatius de les llars d’infants.

Des de l'Escola Municipal de Música de Cambrils han volgut ampliar l'oferta formativa per tal que la seva tasca arribi a un sector més ampli de la població amb l’objectiu principal de despertar l’oïda musical dels infants.

Amb els infants més petits també fem la sessió setmanal de música. Aquests són conduïdes per les seves educadores d’aula junt amb la seva mascota que els acompanya en la sessió proposant activitats específicament pensades per al seu desenvolupament en aquest àmbit.

És a les primeres edats quan es donen aquelles experiències que determinaran les nostres vides i on tenen lloc els fonaments de l’aprenentatge.

Els infants entenen la música, la reben com un element lúdic que els aporta benestar i, alhora, constitueix una base fonamental en el seu desenvolupament físic, mental i emocional.

L’etapa 0-3 és una etapa intrínsecament musical. Els infants neixen amb una predisposició a la música que veiem en els primers anys de vida reflectida en el seu interès i atenció, en la recerca del so en els diferents objectes i en la producció de vocalitzacions.

A partir del joc, els contes musicals, la manipulació d’instruments, les cançons i coreografies senzilles treballem diferents aspectes musicals com són la pulsació, el ritme, les dinàmiques, el tempo, l'estructura de frases i l'audició.

Però tan importants com aquests són altres aspectes que excedeixen a l'activitat purament musical: potenciar l’adquisició del llenguatge, despertar l'escolta activa, desenvolupar la motricitat, la imaginació, la creativitat, la memòria, educar en l'espera, el silenci, l'atenció...

Aquest activitat s'integra dins de la programació de les llars d’infants i serveix d’impuls al treball musical que es venia fent a les llars d’infants municipals ja que, no podem oblidar que a més d’aquestes estones programades per treballar la música específicament, a la llar es gaudeixen de molts altres moments on la música ens acompanya i té un paper molt important: en la realització del hàbits (“Si vols aigua”, “És hora de dinar”,...), pels desplaçaments (“Un Tren Petitó”), al contes (“Patim Patam” al Patufet o “Ajudem al Cargol” al conte del Cargol i l’herba de Poniol, ...), amb jocs de falda i moixaines amb els més petits, a l’hora del descans amb cançons de bressol, aprofitant els sons del nostre entorn com per exemple sentir com cau l’aigua un dia de pluja i, entre d’altres, la “Caixeta de la Música” o el “Cançoner Viatger” que van de casa en casa apropant les cançons de la llar a les famílies.

ALTRES PROJECTES DE LES LLARS

L’equip educatiu considera que la innovació és una responsabilitat de tots i que és necessària per tal de millorar i adaptar-se a les necessitats educatives i socials dels infants.

Per tant, sempre estem a la recerca de nous mètodes, nous recursos i noves maneres d’organització que es veuran materialitzats en alguns projectes com poden ser:

- “La Caixa dels tresors”: cada infant d’1 a 3 anys té a la seva aula una caixa, que prèviament ha estat decorada amb la seva família, on s’aniran guardant mostres, estris  i records d’aquell curs. S’entrega a les famílies a final de curs

- “La Llibreta dels records”: cada infant de l’aula de nadons porta una llibreta, decorada per la seva família, on la mestra anirà recollint els principals moments, avenços i activitats que han realitzat aquell curs i que s’entrega a les famílies a final de curs


- “La Balena i el Pop viatger”: àlbum de l’aula i la seva mascota que viatjaran a les cases de tots els infants de 2 a 3 anys i on cada família deixarà empremta de l’aventura que a viscut la mascota amb ells (fotos, dibuixos, comentaris, ...) i que posteriorment s’explicarà als companys de l’aula.

- “La setmana de la música”: coincidint amb el dia internacional de la Música la llar d’infants treballa una forma més acurada la música, convida a les seves famílies a participar amb l’elaboració instrument amb materials diversos i a fer una mostra de com toquen algun instrument, canten, etc.

- “Un llibre per una rosa”: aprofitant la festivitat de Sant Jordi a les llars es realitzarà l’intercanvi d’un llibre usat que portaran les famílies per una rosa feta prèviament pels infants. Durant aquests dies també representarem la llegenda i visitarem la biblioteca municipal de Cambrils.

- “La quinzena de l’art”: els infants de 2 a 3 anys treballaran durant dues setmanes aproximadament un artista o un moviment artístic concret i adaptat a les seves edats per tal d’acostar l’art als petits. Els darrers cursos hem col·laborat amb artistes locals com David Callau i Montserrat Recasens.

 

Comparteix
Àrea d'Ensenyament Av. Horta Sta. Maria, 14 43850 Cambrils T. 977 307 401 F. 977 794 572

Conforme amb:
HTML 5 | CSS 3.0
W3C WAI-AA

Projecte desenvolupat per SEMIC Internet