• Subvenció per despeses bàsiques de la llar de persones en situació o risc d'exclusió social 2023

  Subvenció destinada a despeses de subministraments (aigua, llum o gas) i d'hipoteca o lloguer, adreçada a persones i/o unitats familiars a les quals concorren circumstàncies socials i econòmiques que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social.Aquesta subvenció és incompatible amb la Subvenció per despeses bàsiques de la llar adreçada a persones majors de 65 anys en situació o risc d'exclusió social. Segons la llei, aquests tipus d'ajuts es consideren guany patrimonial, amb les repercussions fiscals i/o tributàries que aquest fet pot implicar.Aquesta subvenció és incompatible amb la Subvenció per despeses bàsiques de la llar adreçada a persones majors de 65 anys en situació o risc d'exclusió social.Segons la llei, aquests tipus d'ajuts es consideren guany patrimonial, amb les repercussions fiscals i/o tributàries que aquest fet pot implicar.

 • Subvenció per despeses básiques de la llar adreçada a persones majors de 65 anys en situació o risc d'exclusió social 2022

  Subvenció destinada a despeses de subministraments (aigua, llum o gas) i d'hipoteca o lloguer, adreçada a persones majors de 65 anys sobre les que concorren circumstàncies socials i econòmiques que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social.Aquesta subvenció és incompatible amb la Subvenció per despeses bàsiques de la llar de persones en situació o risc d'exclusió social. Segons la llei, aquests tipus d'ajuts es consideren guany patrimonial, amb les repercussions fiscals i/o tributàries que aquest fet pot implicar.

 • Tarifació social activitats d'estiu

  Consisteix en la reducció dels imports o quotes d'algunes activitats municipals segons situació socioeconòmica de la unitat familiar de convivència. Es pot sol·licitar per infants i joves d'1 a 17 anys i que estiguin cursant el curs escolar en un centre ordinari.Quines reduccions hi ha?Hi ha bonificacions del 25% al 75% de les activitats esportives i de lleure, dels serveis de guarderia i menjador i del 25 al 50% en les activitats de l'Estenedor de Joventut. Aquestes bonificacions són segons els ingressos de la unitat familiar de convivència (veure la taula econòmica).

 • Volant d'empadronament

  Aquest tràmit et permet obtenir un justificant de la teva inscripció al padró d'habitants de Cambrils. Caldrà que a la sol·licitud indiquis quin model de certificat sol·licites. Consulta al següent enllaç IMPORTANT!! Per a la sol·licitud de volants col·lectius, és necessari que la persona que fa la sol·licitud, aporti el consentiment de totes les persones empadronades al domicili per la cessió de les seves dades personals, mitjançant el formulari específic adjunt en aquest tràmit. En cas contrari, el certificat només farà constar el número de persones inscrites.