Admissió a tràmit del projecte de reparcel·lació del PA 13- L'Alforja del POUM