L’Ajuntament de Cambrils, per acord del Ple en data 14 de febrer de 2006, delega la competència municipal del cicle integral de l’aigua, que inclou l’abastament domiciliari d’aigua potable, manteniment, sanejament i tractament d’aigües residuals i el control analític de les aigües al Consell Comarcal del Baix Camp.

El Consell Comarcal del Baix Camp presta el servei des de l’1 de març de 2006 mitjançant l’empresa COMAIGUA SL (anteriorment anomenada SECOMSA AIGÜES, SL)

Dades de contacte:

COMAIGUA SL
Raval de Gràcia, 38, 43850 Cambrils

Telèfon: 977 36 96 85
www.comaigua.cat

Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 9:00 h  a 14:00 h