L’Ajuntament de Cambrils atorga llicències d’obres a empreses instal·ladores per tal d’executar els treballs per donar subministrament de gas, electricitat, aigua o telefonia.

Per sol·licitar el permís d’obra d’obertura de rases i/o cales per escomeses a la via pública, les empreses subministradores i/o els seus representants han d’efectuar el tràmit de sol.licitud de llicència.