L’Ajuntament de Cambrils gestiona i coordina la BRIGADA DE SERVEIS. Si el ciutadà/ana percep una incidència en enllumenat públic, voreres, pavimentació, supressió de barreres, camins, pintura, mobiliari urbà o altres afectacions a la via pública, pot adreçar-se al Departament de Serveis i Medi Ambient  per poder acollir la sol·licitud i tramitar, si és possible, una resposta/resolució.