Piscines d'ús públic: Comunicació d'obertura i Notificació en cas d'incidència aquàtica

Informació

Les piscines públiques (municipals, de poliesportius, càmpings, hotels, etc.) són instal·lacions per a l’esbarjo o per a l’exercici i han de complir uns requeriments constructius, d’ús i de manteniment.

Aquestes instal·lacions han de reunir les condicions adequades per a les quals han estat destinades, alhora que han de ser llocs segurs i confortables, tant per a les persones que hi treballen com per als/les usuaris/es i el públic en general.

L'Ajuntament de Cambrils, com a gestor del risc per a la salut derivat de les piscines d’ús públic, estableix una vigilància d’aquestes instal·lacions, per tal de tenir sota control el risc sanitari que poden presentar.

El programa de vigilància i control de les piscines d'ús públic vetlla per la qualitat i salubritat de l'aigua i per la seguretat de les instal·lacions.

 

Qui ha de fer el tràmit?

Totes les persones titulars o representants de piscines que donin servei a terceres persones (piscines públiques, d'oci, parcs aquàtics, spas, hotels, allotjaments turístics, càmpings, piscines terapèutiques en centres sanitaris, cases de colònies, cases rurals o agroturisme,...) han de notificar a l’Ajuntament:

  • Comunicació d’obertura de les instal·lacions, abans de la seva entrada en funcionament i després de les obres de construcció o modificació d’aquesta.
  • Notificació d’incidència aquàtica, en cas que es produeixi alguna de les situacions descrites a l’apartat 7 de l’annex V del RD 742/2013 (ofegaments, lesions, traumatismes, cremades,...)

 

En el cas de les incidències aquàtiques també han de notificar les comunitats de propietaris/es.

Més informació sobre la normativa mínima a complir per les comunitats al document "COMUNITATS CRETERIS TÈCNICS"

 

Com es fa el tràmit?

A través de la seu electrònica, presentant una instància genèrica i adjuntant els formularis oportuns, que podeu descarregar al peu de pàgina.

Accedir al tràmit de la seu

 

Normativa

 

Documentació

  • Formulari Comunicació obertura piscina
  • Formulari Notificació incidència aquàtica