Els comerços d'alimentació han d'informar dels ingredients que provoquen al·lèrgia

Des del 13 de desembre de 2014, el Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor exigeix que els establiments alimentaris (com ara bars i restaurants, forns de pa i pastisseries, rostisseries i d'altres comerços al detall) que venguin productes sense envasar hagin de proporcionar als clients tota la informació relacionada amb les al·lèrgies i les intoleràncies alimentàries que els puguin causar els productes que posin a la seva disposició.


La informació pot ser facilitada:

  • Detallant per escrit els al·lergògens que conté cada producte de manera clara i a prop de l'aliment (en cartells, etiquetes, pissarres, cartes, etc.).
  • Col·locant cartells a la zona on es venguin els aliments que informin sobre la manera d'obtenir aquesta informació, ja sigui mitjançant la consulta o el lliurament de documentació als consumidors, o bé oralment pel personal de l'establiment.


Es permet informar oralment, sempre que:

  • La informació pugui ser subministrada fàcilment abans de finalitzar l'acte de compra, ja sigui per part del personal de l'establiment o bé per mitjans alternatius que no comportin un cost addicional per al consumidor.
  • La informació estigui recollida per escrit en suport de paper o electrònic a l'establiment i sigui fàcilment accessible, tant pel personal de l'establiment com per les autoritats de control i els consumidors que la sol·licitin.

 

Des de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària han publicat el següent vídeo, feu clic a la imatge per visualitzar-ho :