Objectius i funcions

 

1. Realització de formació viària mitjançant classes amb els diferents Centres Educatius de tot el Municipi.

2. Realització de Campanyes d'apropament al ciutadà, sensibilització en matèria de mobilitat, de normativa viària i d'informació.

3. Treballar conjuntament a l'oficina de suport a l'escolarització per un control de l'absentisme escolars així com amb la resta de la Policia.

4. Accions preventives en relació a la convivència i seguretat dels centres educatius.

5. Mediació entre les AMPA i els equips directius dels centres educatius en referent a qualsevol problemàtica plantejada dintre o fora del centre. 

 

Adreça electrònica:  agentsescolars@cambrils.org

 

 

 

Imatges