Des de 1996 fins a ocutbre de 2012, aquesta unitat l'anomenavem Unitat de Polivalència. Estava composada del nombre més important d'agents que tenien assignats tasques de radiopatrullatge, i donava cobertura 24 h / 365 dies de l'any basicament a tots els sectors, barris i urbanitzacions dels nuclis urbans de Cambrils; aixi com de la zona rural en absència dels efectius de la Unitat de Patrulla Verda.

A l'octubre de 2012, la reorganització posada en marxa redueix el nombre d'agents ja que calia ampliar la nova Unitat Territorial Motoritzada i Comunitària - UTMC - de la policia cambrilenca. De pas, es procedeix a canviar la denominació per una més adient a les circumstàncies i temps actuals, i l'antiga unitat d'agents polivalents passa a ser l'URO - Unitat de Recursos Operatius.


Objectius i funcions