VMP- VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL

Vehicle de Mobilitat Personal (VMP)

Un vehicle de mobilitat personal és un vehicle d'una o més rodes dotat d'una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar el vehicle un velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Els més populars són els patinets elèctrics.