1. L'oficina policial de la Xarxa d'atenció a la víctima (XAV), està ubicada a les dependències de la Policia Local de Cambrils; ofereix un espai adequat a la víctima per tal d'assegurar la seva privacitat.

2. L'atenció a la víctima és permanent, les 24 hores durant tot l'any, per tal de garantir una assistència policial i social immediata i urgent.

3. Des del moment en que es detecta un cas de violència s'activa un Pla d'Actuació, amb la coordinació de totes les institucions implicades, amb la finalitat d'agilitzar la intervenció. L'esmentat Pla d'Actuació s'adequa a les necessitats de cada cas dotant, si escau, de recursos socials i/o personals en funció de les necessitats: assessorament, presa de la denúncia, atenció social, atenció psicològica, assistència lletrat, allotjament alternatiu, ajuts econòmics...

4. Assessorament i acompanyament a les víctimes que ho precisin durant el procés judicial i la resta de tràmits, així com el posterior seguiment del cas per tal de donar una cobertura integral i l'obligat compliment a les mesures judicials imposades.