URO - Unitat de Recursos Operatius

 

Des de 1996 fins a ocutbre de 2012, aquesta unitat l'anomenavem Unitat de Polivalència. Estava composada del nombre més important d'agents que tenien assignats tasques de radiopatrullatge, i donava cobertura 24 h / 365 dies de l'any basicament a tots els sectors, barris i urbanitzacions dels nuclis urbans de Cambrils; aixi com de la zona rural en absència dels efectius de la Unitat de Patrulla Verda.

 

A l'octubre de 2012, la reorganització posada en marxa redueix el nombre d'agents ja que calia ampliar la nova Unitat Territorial Motoritzada i Comunitària - UTMC - de la policia cambrilenca. De pas, es procedeix a canviar la denominació per una més adient a les circumstàncies i temps actuals, i l'antiga unitat d'agents polivalents passa a ser l'URO - Unitat de Recursos Operatius.

 

 

Objectius i funcions

 

1. Protegir, servir i auxiliar als ciutadans al nostre municipi.

 

2. Vigilar i mantenir la disciplina del trànsit en tota classe de vies urbanes i en en aquelles carreteres que ens hem fet càrrec de la seva vigilància i que travessen el nostre municipi.

 

3. Investigar i instruir de forma directa, les diligències per accidents de tràfic en les vies assignades al nostre Municipi. També d'aquelles infraccions administratives i penals de les quals la Policia Local he té competència pròpia o compartida, d'acord amb el Conveni de funcions establerts entre l'Ajuntamente de Cambrils i la Generalitat de Catalunya, sobre les tasques i serveis de les policies local i autonòmica en el territori cambrilenc.

4. Actuació en delictes contra la seguretat viària; i intervenir en col·laboració d'altres forces de seguretat estatals i autonomica en defensa de la seguretat ciutadana.

 

5. Recolzament de les diferents unitats segon l'operatiu pertinent.

 

6. Actuacions preventives en totes les actuacions on pugui haver alteracions d'ordre públic. Col·laborar amb els Mossos d'Esquadra en les seves actuacions davant de grans concentracions humanes com poden ser concerts, manifestacions, esdeveniments públics, i d'altres.

 

7. Realització contínua de torns de treball duran les 24 hores per cobrir les necessitats de tot el municipi.

 

8. Realització de les primeres diligències en tot fet produït al nostre municipi i la seva posterior derivació al organisme policial i jurisdiccional pertinent.

 

9. Participar en la execució dels Plans de Protecció Civil en casos d'accidents, catastrofes i calamitats públiques.

 

10. Actuar i intervenir en aquels fets i infraccions que poden perjudicar el civisme i la convivència ciutadana.