Unitat de relacions amb la comunitat

 

1. Mantenir un contacte directe i permanent, mitjançant reunions periòdiques amb associacions de veïns i comerciants del seu barri.

2. Realització de Campanyes de sensibilització i informació de manera més directa i personalitzada.

3. Consolidar amb contactes de manera contínua, el tracte amb la comunitat de comerciants i empreses del Municipi.

4. Realització de un control i de manera estadística dels diferents apropaments amb la ciutadania.

5. Mediació en qualsevol conflicte públic o a requeriment del ciutadà.