Objectius i funcions

Les diferents unitats que presten serveix de proximitat en el territori, de relacions, i de convivència es varen anant  creant  per una demanda necessària de la societat actual, no solament al nostre Municipi, sinó a tota la resta de policies de tota Catalunya. Tanmateix, cal dir que des de 1996 fins avui en dia, s'ha anat provant diversos tipus de models per tal de poder atendre les necessitats socials, les demandes ciutadanes, els programes polítics i institucionals, així com la recerca de model en el qual es pogués conciliar un bon servei policial amb una adequat exercici de control pressupostari i d'aprofitament dels recursos.

 

El tracte personalitzat i directe amb el ciutadà és la base fonamental d'aquesta Unitat, degut a que sense cap mena de dubte, les persones som el pilar de la nostra comunitat i per tal la nostra policia ha de ser lo més propera possible i el tracte directe i pensat sempre a abordar solucions adequades a persones i organismes de forma i manera particular.

 

 

Dintre de la mateixa Unitat estructurem aquesta en diferents especialitzacions. Les podeu visualitzar  cliquant en les pestanyes que trobareu al marge esquerra de la pantalla.