Les diferents unitats que presten serveix de proximitat en el territori, de relacions, i de convivència es varen anant creant per una demanda necessària de la societat actual, no solament al nostre Municipi, sinó a tota la resta de policies de tota Catalunya. Tanmateix, cal dir que des de 1996 fins avui en dia, s'ha anat provant diversos tipus de models per tal de poder atendre les necessitats socials, les demandes ciutadanes, els programes polítics i institucionals, així com la recerca de model en el qual es pogués conciliar un bon servei policial amb una adequat exercici de control pressupostari i d'aprofitament dels recursos.