Unitat de Suport Prefectura

 

Objectius i funcions

 

Han de donar suport a la Prefectura del Cos en la gestió dels recursos humans del Cos de la Policia.

Efectua:

1. Control dels diferents quadrants de treball a nivell intern del personal de la policia.

2. Control i recompte del personal dintre del seu torn de treball.

3. Control i seguiment de les hores treballades per cada agent i les seves hores de treball realitzades fora del seu torn corresponent.

4. Revisió diària de les Novetats produïdes i la seva introducció dintre del programa intern.(CATPOL).

5. Rebre i tramitar sol·licituds de canvis de quadrants dels agents de la policia.

6. Realització de les estadístiques dels serveis realitzats; explotació de dades i elaboració d'estudi de mapes delinqüencials.