Definició de la Policia Local de Cambrils

L'article 1 de la llei 2/86 de Forces i Cossos de Seguretat, reconeix les competències de les corporacions locals en matèria de seguretat. És a dir, que depenen d'elles mateixes pel seu desenvolupament.

 

Altres lleis estatals i autonòmiques també estableixen competències en aquest àmbit.

 

La Constitució espanyola i l'Estatut vigent de Catalunya dóna a la Generalitat de Catalunya competències respecte a la coordinació de les policies locals en el seu territori.

Fruit d'això, és la Llei 16/1691 del 10 de juliol, de les policies locals i també la més recent Llei 4/2003 de 7 d'abril d'ordenació del sistema de Seguretat Pública de Catalunya