Òrgan competent per a la resolució del procediment i norma que li atribueix la competència: Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Mobilitat de l'Ajuntament de Cambrils, Decret Alcaldia núm. 2876 de 20/07/2023 (BOPT núm. CVE2023-06991 de 09.08.2023)