Mitjans i formes per fer el pagament en cas de sanció per infraccions a la OMCC

 • Transferència bancària al BANC SABADELL ES91 0081 0160 2700 0130 9640.
  • A la transferència, cal que consti el número de butlletí i la persona denunciada.
  • L'import de la transferència ha de ser l'indicat en la denúncia aplicant els descomptes per pagament anticipat que figurin al dors del butlletí de denúncia.
  • Si no s'especifica correctament la persona i butlletí de denúncia en la transferència, és possible que aquesta no es doni per pagada.
 • Targeta de crèdit o dèbit o xec bancari nominatiu al Dep. de Recaptació de l’Ajuntament de Cambrils.
 • Presencial a la comissaria de la Policia Local de Cambrils, aportant el butlletí de denúncia i mitjançant targeta. En horari de 8 a 14 hores, de dilluns a divendres no festius.
 • Al departament de recaptació municipal, aportant el butlletí de denúncia, mitjançant targeta i amb cita prèvia.
 • Mitjançant el següent enllaç:  Tributs, pagaments i ingressos a l'ajuntament - Ajuntament de Cambrils