Informació relativa a l'Ordenança de Convivència Ciutadana

Ordenança (OMCC)

Ordenança de Convivència Ciutadana de Cambrils (2023) Aquesta Ordenança de Convivència Ciutadana de Cambrils, es va aprovar inicialment al Ple de l'Ajuntament de data 31/03/2023. L'acord d'aprovació definitiva i el seu text íntegre es va publicar al BOPT núm. 2023-6991 de data 9/08/2023 i va entrar en vigor el dia 01/09/2023. Consta al DOGC núm. 8998 de data 12/09/2023 una referència de la publicació del text al BOPT.

Òrgan competent

Òrgan competent per a la resolució del procediment i norma que li atribueix la competència: Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Mobilitat de l'Ajuntament de Cambrils, Decret Alcaldia núm. 2876 de 20/07/2023 (BOPT núm. CVE2023-06991 de 09.08.2023)

Formes de pagament

Mitjans i formes per fer el pagament en cas de sanció per infraccions a la OMCC