PARC INFANTIL DE TRÀNSIT DEL PARC DEL PINARET. CAMBRILS

 

El parc infantil de trànsit està ubicat al Parc del Pinaret (Fase 3), de la ciutat de Cambrils. Inaugurat al febrer de 2011, es tracta d'un parc de nova construcció que sustitueix al que es va haver d'enderrocar cinc anys enrera arran de la construcció de la primera fase del Parc del Pinaret. Disposa de senyalització vertical i horitzontal, carrers de doble i d'únic sentits, rotonda, etc..., i està dissenyat i ubicat per tal que es pogui fer servir per part de les mares i pares que vulguin ensenyar als seus fills, com per a les classes pràctiques que els Agents Escolars de la Policia Local de Cambrils efectuen cada any, des de la creació de la unitat d'Educació Viària al 1991. 

 

 • El parc infantil de trànsit te com objectius generals:

 

 1. -  Aproximar l'usuari a possibles situacions de trànsit real en les quals experimenti  els coneixements apresos.
 2. -  Generar les actituds i els hàbits de comportament necessaris per moure's per la via pública com a vianant o conductor. 
 3. -  Desenvolupar actituds positives cap al coneixement i respecte de les normes de trànsit.
 4. -  La conscienciació i la responsabilitat com a vianants, per iniciar la seva autonomia en el present.
 5. -  Com a conductors, procurant inculcar el respecte mutu entre vianants i conductors.

 

 

 • El parc infantil de trànsit comparteix els objectius de:

 

 1. -  Adquirir coneixements bàsics referits a la seguretat viària, a través d'activitats de simulació.
 2. -  Adquirir habilitats bàsiques, com hàbits d'observació, presa de decisions, activitat psicomotora i anticipació al risc.
 3. -  Adquirir hàbits de conducta normatius com a vianants o conductors.
 4. -  Adquirir actituds i valors de seguretat en matèria de trànsit.

 

 

 • Concretament per els cicles de inicial i mitjà de primària:

 

Aquest és un tipus de Parc Infantils de Trànsit  indicats pels alumnes a partir de 7/ 11 anys. La infraestructura del nostre parc permet:

 

 1. - que els alumnes aprenguin unes habilitats interactives, de naturalesa social, ja que a més d'aprendre opcions individuals, han de tenir en compte les que han pres els altres companys i reaccionar amb rapidesa i de manera respectuosa amb els altres.
 2. - Veure la bicicleta com a vehicle i no com a joguina.
 3. - Adquirir domini de la bicicleta i seguretat en ells mateixos com a conductors.
 4. - Conèixer i reconèixer alguns elements viaris: pas de vianants, semàfor, stop,  cediu el pas, direcció obligatòria i prohibit passar.
 5. - Identificar situacions de risc en la via pública.
Imatges