Aconsellem

Definim totes les pautes i consells que serviran per aclarir les dubtes.

La intenció és donar resposta i consell a un recull de demandes que som els més freqüents dintre de la ciutadania. Tots els fraus, preguntes i possibles solucions als diferents imprevistos.

També parlem dels diferents aspectes a tenir en compte dintre de la nostra seguretat viària.