Amb aquestes normes bàsiques es pretén promoure, orientar i fomentar els valors i la conscienciació ciutadana mitjançant la divulgació de les normes de comportament adequades en les diferents situacions que poden generar actituds incíviques, conflictes de convivència o vulneracions de drets dels veïns.