És una planta del gènere Nicotiana tabacum , de la família de les solanàcees igual que la patata, el tomaca,...que a partir de les seves fulles, preparades de diferents maneres, es fumen, s'aspiren, es beuen o es masteguen. Es pot cultivar en diferents climes.  

 

El tabac procedeix d'Àmerica i el seu ús es va estendre per Europa a partir de la colonització d'aquest continent pels espanyols. Es va estendre ràpidament el seu consum.

 

El tabac també té altres usos, com és la producció de nicotina, destinada a la preparació de productes farmacèutics i per usos insecticides.

 

 

Els elements que formen el tabac són:

 

- La nicotina (C10H14N2): És l'alcaloide responsable de la major part dels efectes del tabac sobre l'organisme i és el que provoca la dependència física. La vida mitja de la nicotina a la sang és de menys de dues hores i així que es va reduint la seva concentració apareixen els símptomes que desperten el desig d'un nou cigarret.

 

- Els elements irritants: són les substàncies responsables de la tos típica del fumador i de l'estimulació de les glàndules secretores de la mucosa, que són les que alteren els mecanismes de defensa del pulmó.

 

- Els quitrans i agents cancèrigens.

 

- El monòxid de carboni,que es troba en quantitats molt elevades en el fum del tabac. Té una gran afinitat amb la hemoglobina, el que provoca que disminueixi la capacitat de la sang per transportar oxigen.

 

 

Hi han diferents varietats depenent dels usos a què van destinades:

 

- Varietats per cigars, consta de tres parts :capa externa, interna i tripa. Les de millor qualitat procedeixen de Cuba i Filipines.

 

- Varietats per tabac de pipes i cigarretes: són els tabacs d'Orient i els tabacs dels EEUU. A Espanya també estan implantades.

 

- Varietats per mastegar i per fer pols de rapè. La modalitat de pols de rapè(per ensumar), va estar molt de moda a principis del segle XVIII, però actualment no es consumeix. El tabac de mastegar es fa servir en algunes regions encara que hi ha molt pocs consumidors.

 

 

 

EFECTES

 

 

- El tabac, a causa de la nicotina, és un producte que modifica les respostes del sistema simpàtic de l'organisme. La inhalació del fum del tabac provoca cert nombre de trastorns. Els més immediats són de tipus neurovegetatiu com mals de cap, nàusea, acceleració del trànsit intestinal...

 

- La regular absorció i inhalació de fum de tabac durant varis anys provoca la bronquitis crònica, fenomen principal d'irritació, però que es pot complicar amb lesions obstructives.

 

- El càncer de pulmó, que creix en número amb el consum del tabac, es creu que es degut a l'acció del 3-4-benzopirè, que és un factor cancerigen.
També són clàssics els problemes cardio-vasculars i dels vasos sanguinis.

 

- Eleva el ritme cardíac, la freqüència respiratòria, la tensió arterial, estimulació mental, relaxació..

 

- El tabaquisme matern influeix en el creixement del fetus, de manera especial en el pes de l'acabat de néixer. També incrementa el nombre d'aborts espontanis, complicacions durant l'embaràs, el part i naixements prematurs.Un dels factors a tenir en compte és el dels fumadors passius. Les persones que no fumen però estan exposades al fum de les fumadores, tenent el mateix risc de contraure les malalties dels que fumen.

 

 

DEPENDENCIA 

 

 

 

El tabac és una droga estimulant. La nicotina crea addició a l'inhalar el fum. La nicotina actua sobre el cervell de forma quasi immediata com una acció reconfortant. Si la pràctica és reiterada acaba per consolidar-se. A partir d'aquest moment es pot parlar de dependència de la nicotina. Si es treu bruscament l'entrada de nicotina a la sang es produeix la síndrome del tabac, que es manifesta com una intranquil·litat o excitació, augmenta la tos, l'ansietat i l'agressivitat, el mal humor, la falta d'atenció al conduir, l'augment de pes, etc. Alguns fumadors ho deixen pel seu compte, sense cap mena de tractament, només amb una forta motivació. N'hi ha que fan servir, els primers dies, xiclets de nicotina que substitueixen la necessitat de fumar. 

 

Hi ha fumadors amb una dependència més forta, que van a centres especialitzats on s'integren en programes especials i reben suport farmacològic i psicològic. 

  

 

CONSUMIDORS 

 

 

 

El tabac és consumit a diari pel 30/35% de la població espanyola de més de 15 anys, encara que la tendència global va baixant ( un 8-10% en els últims quinze anys).

 

Segons l'última enquesta del Plan Nacional Contra la Droga entre al població escolar diu: "El tabac és la substància amb un consum més alt. El 62% dels escolars han consumit tabac en alguna ocasió. Si no tenim en compte aquells que només han consumit algunes cigarretes al llarg de la seva vida, el percentatge dels que han fumat tabac alguna vegada és del 34.7%, dels quals un 6,4% són ex-fumadors i el 28,3% restant fuma actualment. La proporció d'escolars que fuma diàriament és del 21,6%. La evolució seguida pel consum de tabac entre escolars és positiva reduint-se.

 

Les prevalences en el consum de tabac entre els escolars són sensiblement superiors en les noies envers els nois, amb una diferència de quasi 11 punts. Així el 39,8% de les noies ha fumat alguna vegada sobre el 28,89 dels nois.

 

L'edat apareix clarament associada al consum de tabac, augmentant a mesura que augmenta l'edat (fuma el 15,8% dels escolars de 14 anys en front als 46,5% que ho fa als 18 anys). L'edat mitjana d'inici al consum es situa als 13,1 anys, pujant als 14,4 anys per el consum diari, no existint diferència entre nois i noies en les edats d'inici del consum de tabac".

 

DEPENDÈNCIA FÍSICA

DEPENDÈNCIA PSÍQUICA

TOLERÀNCIA

SÍNDROME D'ABSTINÈNCIA

DISPONIBILITAT

ALTRES NOMS

 

 

 

Sí.

S'inicia un aprenentatge que comença amb el consum ocasional i que augmenta progressivament

 

Sí.

Ansietat i irritabilitat

 

Als estancs i bars