Va ser creada l'any 1874, pel laboratori de la companyia alemanya Bayer per substituir la morfina, ja que amb l'heroïna (C21H23NO5) s'aconseguia el mateix efecte que amb la morfina però amb menys quantitat. La seva forma habitual és una pols de color blanc com la farina o marró fosc com el sucre morè (Brown Sugar). A l'ultima dècada, el sud-est asiàtic (particularment Afganistan) ha estat el major proveïdor d'heroïna. Gran part d'aquesta heroïna es consumeix a Europa i passa per Pakistan , Iran i Turquia i per l'anomenada ruta dels Balcans. En canvi, la heroïna consumida a Amèrica del Nord procedeix, principalment, de l'Àsia Sud-Oriental. Intervenen en aquest tràfic Xina, Tailàndia, Laos, Vietnam i Cambotja, i en determinades ocasions també països africans.

 

 

 

 

 

FORMA DE CONSUM 

 

S'acostuma a administrar per via intravenosa, tot i que avui en dia amb el problema de la sida i per evitar contagis també es fuma barrejada amb marihuana o tabac, o s'aspira el vapor que produeix un cop s'escalfa. Qualsevol forma de consum requereix el seu temps encara que unes siguin més ràpides que d'altres.

És molt normal trobar persones drogodependents que barregen l'heroïna amb altres drogues com pot ser la cocaïna. 

 

 

 

EFECTES

 

 

 

 

 

 

 

EFECTES IMMEDIATS

 

- Durant 2-3 hores es té una intensa sensació de plaer, una millora de qualsevol malestar o tensió, i una certa eufòria. Disminueix l'estat d ' alerta i el funcionament mental.

 

- Tanmateix hi ha una disminució de la temperatura corporal així com una depressió del sistema respiratori.

 

 

A LLARG TERMINI

 

- Complicacions que tenen relació amb les infeccions produïdes per l'ús inadequat de les xeringues, per la falta d'hàbits higiènics, sanitaris i alimentaris.

- També poden aparèixer complicacions degudes a la adulteració de l'heroïna amb productes tòxics, per augmentar el seu volum.

- Perdua de pes d'una manera exagerada.

- Problemes cardiovasculars

- Apatia, depressió.

- Complicacions pulmonars, incloent-hi diferents tipus de pneumònia

- Desarrelament social, situació d'atur, ruptura de relacions interpersonals,

- El consum de l'heroïna desenvolupa molt ràpidament tolerància ja que s'ha d'augmentar la dosi per tenir els mateixos efectes. Després de varies hores des de l'última administració es necessita una nova dosi. Un dels més greus problemes és la sobredosi, que en molts casos produeix la mort per parada cardíaca.

- Els efectes de l'heroïna no són els mateixos quan es comença a consumir que quan s'ha generat la dependència. Al principi el que es busca és una intensa acció de plaer. Quan ja s'és dependent, s'utilitza per evitar l'estat de necessitat que crea aquesta substància.

 

 

 

 

 

 

DEPENDENCIA 

És una de les drogues que crea més dependència i addició, així com alarma social. Deixar de consumir heroïna comporta tot un seguit de problemes que es poden dividir en dues fases. Una primera fase comporta que la persona es trobi inquieta, suï i amb un alt grau d'ansietat. A la segona fase, el grau d'ansietat augmenta acompanyat de tremolors, irritabilitat i dolors musculars. A mesura que avança el temps es pateix de diarrea, febre, dolors molt forts i engarrotament de les extremitats. Al cap d'una setmana acaben aquests símptomes encara que hi ha un record constant de la droga.

 

Hi ha factors com la motivació, el recolzament, tant professional com familiar, que ajuden a superar més fàcilment la dependència. De totes maneres hi ha heroïnomans que són incapaços de prescindir d'aquesta droga.

 

 

LA METADONA 

 

És una substància sintètica derivada de l'opi que està controlada per les autoritats sanitàries i que actua com un potent analgèsic similar a la morfina però el seu efecte sedant és menor. És una pols blanca cristal·lina i que s'administra de diferents maneres: pastilles, injeccions i supositoris. 

 

Es va fer servir per primera vegada pel tractament de toxicòmans a mitjans dels anys 60 pels doctors Vicent Dole i Marie Nyswander. L'objectiu del tractament continu amb metadona (TCM) és reduir el consum il·legal d'heroïna, les morts, i les malalties associades a l'addicció. Però els addictes a l'heroïna que es desintoxican mitjançant la metadona tornen a caure en l'ús de l'heroïna si el seu entorn i els factors que l'han dut a ser consumidor d'aquesta substància no han variat o si no li són favorables. 

 

La metadona permet portar una vida estable durant el temps que sigui necessari, evitant, així, tornar als patrons previs de drogadicció. Centenars d'estudis científics han demostrat els efectes beneficiosos del tractament continu de la metadona i han descobert molt poques conseqüencies negatives per la salut amb el tractament a llarc termini. 

 

Actualment, l'ús de la metadona és una pràctica comú a tot el món i està reconeguda com el tractament més eficaç pels addictes a la heroïna, però no és apropiat per aquelles persones que consumeixen heroïna sense ser dependents d'ella, és a dir que són consumidors esporàdics. 

 

 

CONSUMIDORS 

 

 

 

Als Estats Units, Europa i Àsia, el consum de heroïna, està molt estès, al contrari de l'Amèrica Llatina on el seu consum és molt baix. Durant molt de temps s'ha associat el consum d'heroïna a les capes de població més desfavorides però, això ha canviat i ara està estès el seu consum a qualsevol capa social.Els últims anys, i degut a la gran quantitat d'informació i campanyes de sensibilització que s'han fet, s'ha notat una disminució de persones que consumeixen aquesta droga al nostre país. 

 

DEPENDÈNCIA FÍSICA

DEPENDÈNCIA PSÍQUICA

TOLERÀNCIA

SÍNDROME D'ABSTINÈNCIA

DISPONIBILITAT

ALTRES NOMS

Sí.

És produeix ràpidament

Sí.

Dolor, hipertensió, diarrea i tremolors

 

Droga il·legal

 

Cavall, sugar, papelina, chute