ELS ANTIDEPRESSIUS

 

Durant segles s'han reconegut els extrems d'estat d'ànim inherent de la condició humana. Però diferenciar les alteracions patològiques de les que no ho són ha estat un problema fins fa molt poc temps. El reconeixement de que els trastorns mentals majors són fenòmens psicobiològics resultants de mecanismes cerebrals anormals, junt amb el desenvolupament d'un esquema de classificació diagnòstica basada empíricament, ha permès als clínics diferenciar en forma consistent entre estat d'ànim anormal i els canvis normals transitoris en el to efectiu que formen part de la nostra vida diària. 

 

- Amfetamina: L'amfetamina pertany al grup de les drogues psicotòniques o estimulants i el seu principi és potenciar l'activitat del Sistema Nerviós Central. Inicialment van ser fàrmacs de freqüents prescripcions mèdiques, es van utilitzar per al tractament de la narcolèpsia, obesitat, mal de Parkinson, asma, etc.

- Barbitúrics: L'any 1868 Von Baeger va sintetitzar l'àcid barbitúric.

- Benzodiacepines: Són els fàrmacs més útils i de major acceptació pels tractaments dels estats d'ansietat, han substituït als barbitúrics perquè són més segurs i tenen menys efectes secundaris.

 

Són uns tipus de fàrmacs que serveixen per tractar els trastorns depressius. Junt amb els antidepressius cíclics i tricíclics, els inhibidors del MAO (monoaminoxidasa), també ajuden a tractar els trastorns depressius. Aquests fàrmacs requereixen una dieta especial, perquè interactuen amb la triamina, que apareix en el formatge, la cervesa, el vi, el fetge de pollastre i altres aliments i a més a més causen un augment de la tensió arterial. Els antidepressius tricíclics no requereixen una dieta especial, però tenen un efecte tòxic sobre el teixit cardíac. Ambdós tipus de fàrmacs actuen bloquejant la reabsorció de serotonina i la noradrenalina en les neurones. 

 

Cap antidepressiu és ideal i, tots els fàrmacs actualment disponibles tenen com a mínim una de les següents característiques indesitjables: Començament retardat de l'acció terapèutica (al menys 28 dies), importants efectes anticolinèrgics, sedació, cardiotoxicitat, augment de pes, possible inducció a episodis maniàtics o altres efectes col·laterals igualment problemàtics. 

 

Els antidepressius són molt eficaços en el tractament de depressions molt accentuades, però no afecten els estats d'ànim corresponents a la conducta humana ni fan que les persones infelices es transformin en persones satisfetes. 

 

 

 

 

FORMA DE CONSUM

 

 

Les formes més habituals de trobar les substàncies son: tauletes, càpsules i en pols. Poden tenir textures i colors diferents, i la seva puresa en el mercat il·lícit sol ser baixa; les principals substàncies de tall són: lactosa, mannitol, cafeïna, paracetamol, etc. 

 

Amfetamina: Les amfetamines s'absorbeixen sense dificultats, tant per al tracte digestiu com per via parenteral, per això es pot administrar oralment (mètode més comú), injectada o també "esnifada". 

 

Barbitúrics : La seva utilitat clínica es va generalitzar i el seu abús no va tardar en convertir-se en un problema soci-sanitari en molts països occidentals. En l'actualitat, la seva utilització ha disminuït de forma considerable, sent les benzodiacepines les que s'escollen com la millor alternativa. 

 

 

EFECTES

 

Amfetamines: Com passa en altres drogues, l'acció d'aquestes substàncies varia de manera considerable entre individus, ambients i circumstàncies. Encara que, es poden citar com efectes més comuns els següents: 

 

Immediats:

- Sensació d'eufòria que es manifesta amb excitació nerviosa, insomni, loquacitat, augment del grau de confiança i de autosatisfació, agitació, en ocasions agressivitat, absència de gana i de fatiga i hiperactivitat. Una de les accions pròpies de les amfetamines és incrementar el nivell de concentració i atenció en les feines concretes per aquesta raó, el seu ús ha estat tant estès en l'àmbit estudiantil.

- A nivell físic, la persona pot manifestar ganes de beure aigua, sudoració, taquicàrdia, augment de la tensió arterial, nàusees, malestar, mal de cap, vertigen... De vegades es presenten ganyotes exagerades i anormals de la mandíbula o moviments estereotipats.

- Les sobredosis augmenten la temperatura corporal i poden causar inquietud, al·lucinacions, irritabilitat, convulsions i fins i tot la mort.

 

 

A llarga durada:

 

- La utilitat d'aquest fàrmac dóna lloc a depressions severes, alta tolerància i dependència psicològica que provoca a l'individu un fort desig de la substància i una necessitat imperiosa de consumir-la. La característica més utilitzada és l'aparició del quadre anomenat psicosi tòxica amfetamínica, que es caracteritza per hiperirritabilitat, temor, símptomes al·lucinògens i delirants, etc. Amb freqüència es confonen amb l'esquizofrènia.

- Barbitúrics: Tots els barbitúrics són depressors del sistema nerviós central i tenen efectes de menys o més toxicitat.

- Es prescriuen per tractar l'insomni nerviós sever, algunes formes d'epilèpsia, certs quadres convulsius i determinats desordres psicològics.

- Les dosis baixes provoquen sensacions de tranquil·litat i ajuden a conciliar el son.

- Quantitats més elevades disminueixen els reflexos i provoquen problemes respiratoris que poden portar fins el coma i la mort. Rere el consum prolongat apareixen trastorns físics com anèmies, hepatitis, depressions, dificultats en la parla....

 

 

DEPENDENCIA 

 

- Barbitúrics: El consum continuat pot crear dependència i tolerància això comporta que si s'elimina o disminueix la dosi, desencadena la síndrome d'abstinència amb convulsions, confusió, etc.

- Benzodiacepines: També un consum continuat pot crear dependència i tolerància. Retirar-la de cop pot resultar perillós, cal fer-ho gradualment. Els signes de síndrome d'abstinència són: Augment de l'ansietat, insomni, irritabilitat, tremolors i palpitacions. Cal tenir en compte que aquests símptomes poden no obeïr a una síndrome d'abstinència sinó a una recaiguda de la seva patologia ansiosa.

 

 

CONSUMIDORS 

 

 

La gent que consumeix antidepressius és la que té trastorns psicològics. Per sort els trastorns depressius són dels més tractables per la psiquiatria, per haver pogut lligar la difusió de dos dels principals sistemes de neurotransmisors cerebrals, la serotonina i la noradrenalina, i per això, es fan servir els antidepressius i els inhibidors de la MAO.

 

DEPENDÈNCIA FÍSICA

DEPENDÈNCIA PSÍQUICA

TOLERÀNCIA

SÍNDROME D'ABSTINÈNCIA

DISPONIBILITAT

ALTRES NOMS

Es produeix ràpidament

Amb recepta mèdica

Barbs, carmels, goofballs, peanu