Amb el Pla d’Usos i Serveis de Temporada, es porta a terme l’ordenació i distribució dels equipaments i serveis al llarg i ample de les platges del terme municipal de Cambrils, amb la finalitat de facilitar el lleure dels usuraris. L’àmbit en el qual s’aplica és el de les platges del terme municipal de Cambrils, entre la riera de Riudecanyes i el terme municipal de Salou, comprenent l’espai de domini públic, el de servitud de trànsit, el de servitud de protecció i el de servitud d’accés al mar.

 

 

A continuació podreu accedir als planols d'ordenació i informació, corresponents a la distribució del Pla d'Usos, aprovats per l'Ajuntament de Cambrils, per a aquesta temporada. Aquests plànols resten supeditats, per a cada temporada, a la resolució del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya.

Les activitats que no estiguin incloses al Pla d'Usos de temporada o no disposin d'una autorització específica, no estan incloses i per tant no estan autoritzades a que es puguin realitzar.

NO està permès practicar cap tipus de pesca (ni amb canya, ni amb arpó, ni amb xarxes, ni amb embarcacions, etc.) a la “Reserva Marina” indicada als plànols del Pla d’Usos i serveis de les platges de Cambrils,  situada davant de la platja del Cavet i a llevant de la platja Prat d’En Forés-Regueral.

Així mateix, seguint criteris de seguretat de Capitania Marítima de Tarragona, ESTAN EXCLOSES EXPRESSAMENT LES SEGÜENTS ACTIVITATS A LES PLATGES DE CAMBRILS:

  • EL FLYBOARD
  • EL KITE.SURF
  • LES MOTOS NÀUTIQUES

 

DOCUMENTS DEL PLA D'USOS DE LES PLATGES, PER A LA TEMPORADA 2022, DEL MUNICIPI DE CAMBRILS (PUT 2022)