Pla d'Usos (període 2017-2021) Temporada 2017

Pla d'Usos (2022-2026)

Amb el Pla d’Usos i Serveis de Temporada, es porta a terme l’ordenació i distribució dels equipaments i serveis al llarg i ample de les platges del terme municipal de Cambrils, amb la finalitat de facilitar el lleure dels usuraris. L’àmbit en el qual s’aplica és el de les platges del terme municipal de Cambrils, entre la riera de Riudecanyes i el terme municipal de Salou, comprenent l’espai de domini públic, el de servitud de trànsit, el de servitud de protecció i el de servitud d’accés al mar.