Què és?

Conjunt d'accions formatives adreçades a la millora de competències i qualificacions de les persones ocupades i/o en situació d'atur. 

A qui va dirigit/da?

 • Treballadors/res ocupades
 • Treballadors/res en situació d'atur

Què pretén?

 • Potenciar la inserció professional de la població que demana ocupació.
 • Millorar la competitivitat de les empreses i la promoció social, professional i personal dels treballadors/res en actiu.

Àmbits formatius

 • aula d'idiomes
 • seguretat i salut laboral
 • tecnologies de la informació i la comunicació
 • comerç
 • serveis a la comunitat, a la persona i a l'empresa
 • administració i oficines
 • serveis d'hoteleria i turisme

Informació, preinscripció i matrícula

Presencial: Edifici Ateneu Juvenil - Àrea Polítiques Actives Ocupació (PAO) -4ª pl.amb cita prèvia

PAO: 977 30 74 01 / pao@cambrils.cat

OAC: 977 79 45 79 / oac@cambrils.cat

Online: www.cambrils.cat/inscripcions

Suport OAC: 977 79 45 57