En aquest apartat trobareu les dades de la Borsa de Treball en vàries modalitats: Infografies i memòries anuals del servei.

Històric: 25 anys de servei (1997-2022)

btm 25 anys.png


MEMÒRIA INFOGRAFIA

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016