En el marc del Programa "30 Plus" es duen a terme projectes que desenvolupen actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones en situació d'atur de 30 anys i més

Persones destinatàries

Les persones en situació d’atur de 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys amb un nivell de formació baix.

Termini dels projectes/accions

Convocatòria 2023: contractacions entre l'01/10/2023 i 01/04/2024, contractacions de 6 i 9 mesos

Convocatòria 2022: contractacions entre l'01/10/2022 i 01/04/2023, contractacions de 6 i 9 mesos

Convocatòria 2021: contractacions entre l'01/10/2021 i 01/04/2022, contractacions de 6 i 9 mesos

Convocatòria 2020:  contractacions entre el 21/11/2020 i 22/7/202, contractacions de 6 i 9 mesos

Convocatòria 2019:  contractacions entre el 02/8/2019 i 01/10/2020, contractacions de 6 i 9 mesos

Convocatòria 2018:  període d'execució fins el 30 d'abril de 2020, contractacions fins el 01/08/2019

Convocatòria 2017:  període d'execució fins el 30 d'abril de 2019, contractacions fins el 01/08/2018

Convocatòria 2016: període d’execució mínim de 18 mesos i finalitzat el 30 de juny de 2018

Contacte

Ester Rodriguez/Dolors Garriga Tel. 977 30 74 01 ext. 2701/ext. 2620  email: erodriguez@cambrils.cat / mdgarriga@cambrils.cat